Процедури

Дата на създаване на електронната преписка Последна промяна Вид / статус Наименование / Номер в РОП Краен срок за подаване на документи Краен срок за задаване на въпроси
93 28.10.2020 г. мини процедура по рамково споразумение | затворена Доставка на копирна хартия за нуждите на ИА“Главна инспекция по труда“
Адрес в РОП: 00210-2019-0027
92 28.10.2020 г. мини процедура по рамково споразумение | затворена Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на ИА“Главна инспекция по труда“
Адрес в РОП: 00210-2019-0025
91 28.10.2020 г. мини процедура по рамково споразумение | възложена Доставка на канцеларски материали за нуждите на ИА“Главна инспекция по труда“
Адрес в РОП: 00210-2019-0025
90 28.10.2020 г. мини процедура по рамково споразумение | възложена Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на ИА ГИТ
Адрес в РОП: 00210-2018-0005
89 28.10.2020 г. публично състезание | възложена „Осигуряване на самолетни билети за нуждите на проект „Сътрудничество за достойни условия на труд““
Адрес в РОП: 00516-2019-0007
88 27.01.2021 г. мини процедура по рамково споразумение | възложена „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ИА „Главна инспекция по труда“
Адрес в РОП: 00210-2019-0012
87 28.10.2020 г. мини процедура по рамково споразумение | възложена Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Изпълнителна агенция“Главна инспекция по труда“
Адрес в РОП: 00210-2017-0013
85 28.10.2020 г. публично състезание | възложена „Осигуряване на пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда“
Адрес в РОП: 00516-2019-0006
84 27.11.2020 г. открита процедура | възложена „Доставка на 30 броя нови леки автомобили за осъществяване на контрол за прилагането на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда“
Адрес в РОП: 00516-2019-0005
86 28.10.2020 г. мини процедура по рамково споразумение | възложена „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждите Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
Адрес в РОП: 00422-2019-0007