Мобилност в сектор „Транспорт“

Описание

С няколко регламента на Европейския парламент и Съвета от 15 юли 2020 г., един от 9 декември 2021 г. и една директива, също от 15 юли 2020 г. са въведени промени в правилата относно мобилността при извършване на товарни превози в страните – членки на Европейския съюз. В официалната си интернет страница ИА ГИТ публикува полезна информация за работодатели и работещи, относима към прилагане на изискванията пакета „Мобилност“ на Европейския съюз.


 

Инспектори по труда и на ИА „Автомобилна администрация“ участваха в съвместни проверки с нидерландски колеги

Съвместни проверки на инспектори по труда и контролните органи в транспорта на България и Нидерландия, в рамките на тяхната компетентност, бяха осъществени в края на март и началото на април 2022 г. с подкрепата и координацията на Европейския орган по труда (ЕОТ).

Брошура информира шофьорите на камиони за новите европейски правила в транспорта

Материалът е разработен от белгийската Служба за социално информиране

Информация за основни права и задължения на шофьорите на камиони, които извършват превози в рамките на Европейския съюз, с акцент върху почивките и заплащането на труда, е събрана в брошура, изработена от белгийската Служба за социално информиране.