Харта на клиента

 

Лого-ИА ГИТ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

„ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“

 

Лого-с лице към хората

Харта на клиента

С тази Харта ние поемаме ангажимент да спазваме обявените стандарти за качество на административното обслужване

Прилаганите стандарти за качество на административното обслужване Ви гарантират:

Лесен достъп и удобства в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на Централното управление на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) и нашите Дирекции „Инспекция по труда” (ДИТ) в страната.

 • Лесен достъп с обществен транспорт и възможности за паркиране

ЦАО на Централното управление на ИА ГИТ е на адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №3

Достъп с градски транспорт:

 • Метро – Спирка „Сердика“ (метролъч 1 и 2)
 • Трамвай:
  Спирка „Централни хали“ - №№ 4, 12, 18, 20 и 22
  Спирка „Площад Св. Неделя“ - №№ 4, 12 и 18
  Спирка „Младежки театър“ - №№ 20 и 22

Паркиране:

 • Платен паркинг в близост
 • Синя зона за почасово паркиране
 • Адреси, електронна поща и телефони за контакти на  ДИТ, обществен транспорт и възможности за паркиране

Агенцията има 28 териториални дирекции, които се намират в областните градове на Р България.

Подробна информация за адресите, електронна поща и телефони за контакт, наличен обществен транспорт и възможности за паркиране, както и карти с обозначена локация на нашите дирекции в съответните населени места можете да намерите в интернет страницата ни:

https://www.gli.government.bg/bg/map-directorates

 

 • Удобно работно време

 

Работното време на Агенцията е всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа

Когато в работните помещения има необслужени клиенти в 17.30 ч., служителите продължават работа до обслужване на гражданите, но не по-късно от 19.30 часа.

 

 • Указателни табели и информационни табла за лесно и бързо ориентиране за:

 

Работното време

Местата за заявяване и получаване на документи

Информация за административните услуги и образци на заявления

 

 • За клиенти със специфични потребности:

 

Адаптиран достъп до ЦАО на ИА ГИТ и ДИТ чрез:

 • разположение на партерни етажи и чрез изградени рампи, където е възможно;
 • асансьори и средства за вътрешна комуникация (вътрешни телефони)
 • в ЦАО на ИА ГИТ - тоалетна, пригодена за клиенти със специфични потребности

При необходимост нашите служители ще Ви окажат необходимото съдействие по време на престоя Ви в ЦАО.

 • В ЦАО на ИА ГИТ и ДИТ
 • столове, маси и пособия за попълване на документи
 • питейна вода и възможност за ползване на тоалетна

Добра информираност, бърза и лесна комуникация

 •  Нашите служители ще Ви се представят и ще Ви обслужат:
 • любезно, с лично отношение, уважение и търпение
 • при спазване на конфиденциалност
 • при осигурена безопасност в извънредни ситуации
 • Информация за услугите ни ще намерите:
 1. На интернет страницата ни в „Административно обслужване“ ще намерите информация за:
 2. На място в ИА ГИТ и ДИТ на информационните табла в сградите.
 3. В Административния регистър:
  http://iisda.government.bg/adm_services/services/
 • Съдействие на място в ЦАО на ИА ГИТ и ДИТ

Нашите служители:

 • ще отговорят на въпросите Ви по повод обслужването и търсените от Вас услуги
 • ще Ви окажат помощ при попълване на документи
 • В секция „Често задавани въпроси“ на нашата интернет страница

В интернет страницата ни в „Административно обслужване“, секция „Често задавани въпроси“, ще намерите информация по често задавани от Вас въпроси от общ характер или във връзка с административното обслужване и административните услуги.

 • Информация и консултации по телефон

 

Информация и консултации по въпроси от общ характер или относно административното обслужване и административните услуги можете да получите на телефон 070017670 и на телефоните за контакт с ДИТ.

По телефон можете да подадете:

 1. Сигнал за нарушаване на трудовото законодателство.
 2. Сигнали, мнения и предложения относно административното обслужване и предоставяните от нас административни услуги.

Предимства на обслужването в ЦАО на ИА ГИТ и ДИТ

 • Разглеждаме и отговаряме бързо на Ваши запитвания от общ характер:
 1. за запитвания по телефон – в рамките на 20 мин.
 2. за устни запитвания на място - в рамките на 20 минути
 3. за писмени запитвания – до 5 работни дни
 • Бързо обслужване:

В рамките на 20 минути:

 • ще приемем Вашите документи
 • ще Ви предоставим готовите документи
 • Ще Ви обслужим само на едно гише:

В ЦАО няма да Ви се наложи за една услуга:

 • да посещавате повече от едно гише
 • да посещавате два пъти едно и също гише
 • Проверете статуса на Вашата услуга:
 • на телефон – 070017670 или на телефоните на ДИТ
 • на място в ЦАО на ИА ГИТ и ДИТ
 • в Е-ПОРТАЛ чрез кода Ви за достъп, получен при подаване на искането Ви през портала.

При проблеми с административното обслужване Ви молим да ни информирате като подадете сигнал, предложение или жалба:

На място в ЦАО на ИА ГИТ и ДИТ

 • Стараем се да решим въпроса и да отстраним проблема веднага - в рамките на престоя Ви в ЦАО на ИА ГИТ и ДИТ

 

 

 1. обърнете се към служителите ни в ЦАО на ИА ГИТ и ДИТ
 2. при необходимост, обърнете се към ръководителя на звеното

 

Пишете ни

 • Вашите сигнали, предложения или жалби ще получат обективен, мотивиран и законосъобразен отговор

Може да ги подадете на място в ЦАО или да ги пуснете в кутиите за мнения, предложения и сигнали, или да ни ги изпратите:

 1. Чрез пощенска или куриерска услуга на адрес:

• гр. София, п.к. 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков“ №3

• на адресите на нашите дирекции в страната (https://www.gli.government.bg/bg/map-directorates)

 1. На електронна поща info@gli.government.bg (delovodstvo@gli.government.bg) или на електронните пощи на ДИТ (https://www.gli.government.bg/bg/map-directorates)
 2. През уеб формата за обратна връзка в сайта ни: https://www.gli.government.bg/bg/form/contact
 3. През Системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление: https://edelivery.egov.bg/

Обадете ни се

 • Ще Ви изслушаме и уведомим каква реакция/резултат и в какъв срок да очаквате

На телефон 070017670 или на телефоните на ДИТ (https://www.gli.government.bg/bg/map-directorates)

Информация за Вашата удовлетвореност

 • Всяка година, до 1 април в секция „Административно обслужване“ ще намерите публикуван

Годишен анализ за оценка на удовлетвореността на потребителите с:

 • получената и анализирана информация от Вашата обратна връзка
 • резултатите от измерването на удовлетвореността Ви
 • предприетите от нас действия за подобряване качеството на обслужване

Благодарим Ви за Вашето учтиво отношение и уважение при комуникацията с нас!

Утвърдена със Заповед №З-0102/27.01.2021 г.