Процедури

Издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или …

Издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор пред работодателя