Издаване на нова трудова книжка

№ 804 в Административния регистър
 1. Наименование - Издаване на нова трудова книжка (№ на услугата/режима в Регистъра на услугите 804)
 2. Правно основание – чл. 350, ал. 2 и ал. 3 от Кодекса на труда и чл. 7 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж
 3. Заявител – юридически лица или физически лица
 4. Процедура по издаване на разрешението, изисквания и необходими документи:

4.1. Необходими документи:

 • Заявление-декларация (по образец)
 • Образец Приложение № 2 към чл. 7, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС). Образецът се изготвя от всяко предприятие, с което лицето е било в трудови правоотношения.
 • Трудова книжка (нов образец).

4.2. Подаване на документите:

Заявление-декларация и придружаващите го документи се подават в Дирекция „Инспекция по труда” (Д ИТ) за съответната област на Република България, на територията на която е адресната регистрация на лицето (за физически лица) или на територията на която се намират седалището и адреса на управление на предприятието (за юридически лица).

Дирекция Инспекция по труда

Област на Република България

1

Дирекция 'Инспекция по труда' - Благоевград
Адрес: 2700, гр. Благоевград, пл.' Георги Измирлиев' №9

Благоевград

2

Дирекция 'Инспекция по труда' – Бургас
Адрес: 8000, гр. Бургас, ул. 'Шейново' №24, ет.4

Бургас

3

Дирекция 'Инспекция по труда' – Варна
Адрес: 9000, гр. Варна, ул. 'Христо Самсаров' №2А

Варна

4

Дирекция 'Инспекция по труда' - Велико Търново
Адрес: 5000, гр. Велико Търново, ул. 'Христо Ботев' №2А

Велико Търново

5

Дирекция 'Инспекция по труда' - Видин
Адрес: 3700, гр. Видин, ул. 'Дунавска' №6

Видин

6

Дирекция 'Инспекция по труда' – Враца
Адрес: 3000, гр. Враца, ул.' Стоян Заимов' №2

Враца

7

Дирекция 'Инспекция по труда' – Габрово
Адрес: 5300, гр. Габрово, ул. 'Брянска' №30

Габрово

8

Дирекция 'Инспекция по труда' – Добрич
Адрес: 9300, гр. Добрич, ул. 'Независимост' №7, ет.5

Добрич

9

Дирекция 'Инспекция по труда' - Кюстендил
Адрес: 2500, гр. Кюстендил, бул. 'Македония' № 2, ет. 4

Кюстендил

10

Дирекция 'Инспекция по труда' – Кърджали
Адрес: 6600, гр. Кърджали, ул. 'Деспот Слав' №1, ет. 4

Кърджали

11

Дирекция 'Инспекция по труда' – Ловеч
Адрес: 5500, гр. Ловеч, бул. 'България' №10

Ловеч

12

Дирекция 'Инспекция по труда' – Монтана
Адрес: 3400, гр. Монтана, пл. 'Жеравица' № 5, ет. 3

Монтана

13

Дирекция 'Инспекция по труда' – Пазарджик
Адрес: 4400, гр. Пазарджик, ул. 'Екзарх Йосиф' №15

Пазарджик

14

Дирекция 'Инспекция по труда' – Перник
Адрес: 2300, гр. Перник, пл. 'Кракра' №1, Синдикален дом, ет.6

Перник

15

Дирекция 'Инспекция по труда' – Плевен
Адрес: 5800, гр. Плевен, ул. 'Александър Стамболийски' №1

Плевен

16

Дирекция 'Инспекция по труда' – Пловдив
Адрес: 4000, гр. Пловдив, пл. 'Централен' №1, ет.5

Пловдив

17

Дирекция 'Инспекция по труда' – Разград
Адрес: 7200, гр. Разград, бул. 'България' №15

Разград

18

Дирекция 'Инспекция по труда' – Русе
Адрес: 7000, гр. Русе, ул. 'Александровска' №53

Русе

19

Дирекция 'Инспекция по труда' – Силистра
Адрес: 7500, гр. Силистра, ул. 'Добруджа' №1

Силистра

20

Дирекция 'Инспекция по труда' – Сливен
Адрес: 8800, гр. Сливен, ул. 'Цар Самуил' №1, ет.3

Сливен

21

Дирекция 'Инспекция по труда' – Смолян
Адрес: 4700, гр. Смолян, бул. 'България' №58

Смолян

22

Дирекция 'Инспекция по труда' – София
Адрес: 1040, гр. София, район 'Изгрев', ж.к. 'Изток', ул. 'Лъчезар Станчев' №20

За райони на Столична община*:

 • Връбница
 • Възраждане
 • Илинден
 • Изгрев
 • Искър
 • Красно село
 • Красна поляна
 • Лозенец
 • Младост
 • Надежда
 • Оборище
 • Подуяне
 • Сердика
 • Слатина
 • Средец
 • Студентски
 • Триадица

23

Дирекция 'Инспекция по труда Софийска област' София
Адрес: 1000, гр. София, бул. 'Витоша' №6, ет. 2

За Софийска област и райони на Столична община*:

 • Кремиковци
 • Нови Искър
 • Банкя
 • Витоша
 • Панчерево
 • Люлин
 • Овча купел

24

Дирекция 'Инспекция по труда' - Стара Загора
Адрес: 6000, гр. Стара Загора, ул. 'Стефан Караджа' № 8, ет.3

Стара Загора

25

Дирекция 'Инспекция по труда' – Търговище
Адрес: 7700, гр. Търговище, ул. 'Стефан Караджа' №1

Търговище

26

Дирекция 'Инспекция по труда' – Хасково
Адрес: 6300, гр. Хасково, ул. 'Патриарх Евтимий' №2

Хасково

27

Дирекция 'Инспекция по труда' - Шумен
Адрес: 9700, гр. Шумен, бул. 'Славянски' №30

Шумен

28

Дирекция 'Инспекция по труда' – Ямбол
Адрес: 8600, гр. Ямбол, ул. 'Търговска' №2, п.к.306

Ямбол

*Забележка:

По вътрешно разпределение област София-град е разделена между Дирекция „Инспекция по труда” София и Дирекция „Инспекция по труда Софийска област” София на принципа на районното деление на Столична община.

4.3. Начин на подаване на документите – документите могат да бъдат подадени на място в деловодството на Д ИТ, да бъдат изпратени по пощата или по куриер.

4.4. Начин на получаване – в заявлението-декларация заявителят може да определи по какъв начин желае да получи новата си трудова книжка, а именно:

 • на място в деловодството на Д ИТ /лично или от упълномощено лице/;
 • по пощата на посочен от заявителя адрес;
 • по куриер за сметка на заявителя.

4.5. Срок на изпълнение – 7 дни, съгласно чл. 57, ал. 2 АПК.

5. Срок на валидност на новата трудова книжка - няма

6. Цена/такса за издаване – няма

7. Образци на документи, може да намерите на адрес: https://www.gli.government.bg/bg/node/6349

7.1. Заявление-декларация за издаване на нова трудова книжка по чл. 350, ал.2 и ал.3 от КТ и чл. 7 от НТКТС

7.2. Приложение № 2 към НТКТС