Банкови сметки на ИА ГИТ

Submitted by denitsa.vasileva on Вт., 13.02.2024 г. - 13:54

За преводи на суми по глоби и имуществени санкции по издадени и влезли в сила наказателни постановления от ИА ГИТ, компенсационни вноски от работодатели, съгласно чл.38, ал.6 от ЗХУ и други приходи, присъдени в полза на Агенцията - юрисконсулстко възнаграждение, обезщетения, възстановени суми:

УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG04 UNCR 96603119827613
BIC: UNCRBGSF


За преводи по сключени споразумения по реда на чл.415г от КТ, чл.58г от ЗАНН:

УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG76 UNCR 96603319827610
BIC: UNCRBGSF