Новини

Формуляр на български език улеснява подаването на сигнали към Инспекцията по труда в Нидерландия

Европейската кампания „Права през всички сезони“
#Rights4AllSeasons
За справедливата работа няма сезони

На сайта на Инспекцията по труда в Нидерландия (https://www.inspectorateszw.nl) е  наличен формуляр на български език за подаване на сигнали за нарушения, свързани с правата на

За две седмици Инспекцията по труда провери 191 строителни обекти в София

Всеки четвърти работник на строеж не използва осигурените му лични предпазни средства

В периода 28.06. – 09.07.2021 г. контролните органи на Инспекцията по труда осъществиха масови проверки в строителството в София. Извършени бяха 300 бр. проверки на фирми, ангажирани със строително-монтажните работи на 191 бр. обекти.

Инспекцията по труда напомня, че работата в жегите създава риск за тежки трудови инциденти

По повод прогнозите за опасно горещо време Инспекцията по труда отново напомня на работодателите, че законът им вменява задължението да въведат мерки за минимизиране на риска при работа в прегряващ микроклимат.

Инспекцията по труда възстанови обема на контролната дейност на нивата от преди пандемията


Констатираните за полугодието на 2021 г. нарушения на трудовото законодателство са 97 355 броя

С извършените 20 634 бр. проверки за първото полугодие на 2021 г. Инспекцията по труда е увеличила с ¼ броя на проверките спрямо същия период на 2020 г., когато за два месеца действаше извънредното положение за превенция на разпространението на КОВИД-19.

И преди да са задължени, работодатели предприемат мерки за работа при високи температури

Сигнали при прегряващ микроклимат подават най-често работещите на закрито

Все повече работодатели предприемат мерки за минимизиране на риска за живота и здравето на работещите на открито при високи температури дори когато не са подадени оранжеви и червени кодове за опасни климатични явления. Това установяват проверките на Инспекцията по труда на строителните обекти, които са един от акцентите на контролната дейност.

И обявите за работа могат да крият риск за трафик с цел сексуална експлоатация

Инспекцията по труда се включва като партньор на кампанията „Не залагай съдбата си на карта“

Предвид факта, че началото на трафика с цел сексуална експлоатация може да бъде и съблазнителна обява за работа, Инспекцията по труда се включва като партньор на кампанията „Не залагай съдбата си на карта“.

Десетки в Монтана и Враца получиха информация за правата си като мобилни работници

За по-ниско заплащане от минималното при работа в чужбина споделиха част от посетителите на информационните дни, организирани от Инспекцията по труда във Враца и Монтана. Често задавани въпроси от тях бяха свързани и с преноса на осигурителни права.

Консултации за мобилните работници организира Инспекцията по труда в Монтана и Враца

Националният осигурителен институт и Агенцията по заетостта също се включват в информационните дни

Информационни дни относно трудовите и осигурителните права на българските граждани при заетост в страните - членки на Европейския съюз, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария, организира Инспекцията по труда в Монтана на 22.06.2021 г.

Брошура информира командированите работници в Германия за правата им

Информацията е разработена по трансграничния проект „Еврокомандироване“, по който Инспекцията по труда е партньор

Вие сте командировани в Германия? Работодателят Ви бави заплатата? Към кого да се обърнете за защита?  Колко време имате да претендирате за възнаграждението си? Цялото или само минималното можете да поискате?