Новини

Превенцията на недекларирания труд е във фокуса на дейността на ИА ГИТ и през 2023 г.

Борбата с недекларирания труд във всичките му проявления - като работно време, заплащане на труда и възникване на трудовото правоотношение,  остава акцент в контролната дейност на Инспекцията по труда и през 2023 г., видно от мерките, предвидени в Плана за дейността на Агенцията.

Над 5% от населението на 11 области в България емигрирали в чужбина

Почти всички напуснали страната очакват по-високо възнаграждение навън

Единадесет области у нас са най-големите „донори“ на работна сила за чужди държави, основно от Европейския съюз. Над 5 на сто от населението на  Видин, Враца, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Разград, Сливен, Смолян, Търговище, Хасково е заминало зад граница през последните 10 години. Предпочитаните държави за полагане на труд през последните пет години са основно държави от ЕС. Водещи са Германия, Испания, Италия, Нидерландия, Гърция, Белгия, Австрия, Франция и Чехия.

Софтуер помага на работници и работодатели да оценят риска от полагането на недеклариран труд

Работници и служители могат да проверят каква е вероятността полаганият от тях труд или част от него да е недеклариран, както и да получат насоки как да реагират, ако е установен риск от работа на черно. Работодателите също могат да проверят доколко прилагат трудовото законодателство и да отстранят несъответствията преди да бъдат проверени на място.

Работата на официални празници се заплаща в двоен размер

За предстоящите празници ИА „Главна инспекция по труда“ напомня на работниците и служителите, които ще полагат труд, че трябва да получат минимум двойна надница за работата на официален празник. Размерът на заплащането става четворен, ако трудът в тези дни е и извънреден, тъй като той също се заплаща със 100% увеличение.

Нов видеоклип с Напо показва как да предотвратим риска от излагане на канцерогени по време на работа

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (ЕА-БЗР) публикува на своя сайт нов видео клип с любимия герой Напо. Темата е „Напо …..в скритите убийци“.

Според ЕА-БЗР голяма част от работниците в ЕС са потенциално изложени на „генерирани по време на работа канцерогени“ и по-специално на изпарения от изгорели газове като емисии от дизелови двигатели, силициев диоксид, прах от твърда дървесина и дим от заваряване. От Агенцията отбелязват, че в много случаи работниците дори не подозират за този риск.

Дирекция „Инспекция по труда“ Шумен дари два автомобила на училище

Дирекция „Инспекция по труда“ (ДИТ) Шумен предостави два броя служебни автомобили за безвъзмездно ползване на Професионалната гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Хр. Ботев“ в областния град.