Новини

ВАЖНО! Временно спиране на достъпа до системите на Инспекцията по труда

Поради планирана профилактика в периода от 17.00 ч. на 05.03.2021 г. (петък) до 24 ч. на 06.03.2021 г. (събота) се спира достъпът до информационните системи на ИА „Главна инспекция по труда“.

В периода на профилактиката няма да могат да се използват системите на ИА ГИТ за заявяване на удостоверения за наличие или липса на нарушения на трудовото законодателство, които са основание за отстраняване от обществени поръчки и на образци на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа (по чл.

Без трудов договор работниците не трябва да се допускат до работните им места

Инспекцията по труда засилва контрола в ресторантьорството и хотелиерството

Отварянето на заведенията от 01.03.2021 г. активизира наемането на работна ръка, която собствениците на заведения бяха принудени да редуцират по време  на спирането на дейността.

Относно сигнал от Синдиката на административните служители „Подкрепа“

В ИА „Главна инспекция по труда“ постъпи сигнал от Синдиката на административните служители „Подкрепа“ (САС), в който се прави тенденциозно внушение за некомпетентност на контролните органи на Инспекцията по труда, като се перифразира отговор на Агенцията във връзка с друг сигнал.

Над 5.5 млн. лв. са изплатените заплати през 2020 г. след намесата на Инспекцията по труда

Работници на 77 предприятия получиха възможност да се обърнат към Фонда за гарантирани вземания благодарение на Агенцията

Над 5.5 млн. лв. забавени възнаграждения и обезщетения са изплатени на работници и служители благодарение на предприетите от Инспекцията по труда мерки през 2020 г. С 38% е намаляла сумата на установените забавени възнаграждения спрямо 2019 г.

Само рискът от КОВИД-19 не е основание за подаване на нова декларация за условия на труд

Заради серията почивни дни срокът за подаване на декларациите е до 05.05.2021 г.

Преразглеждането на оценката на риска във връзка с извънредната епидемичната обстановка само по себе си не задължава работодателите да подават нова декларация по чл. 15 от Закона за здравословните и безопасните условия. В този смисъл е предоставено на ИА ГИТ становище на Министерството на труда и социалната политика.

И тютюнопроизводителите имат право да наемат с еднодневни договори

Образци на договори за 296 000 човекодни са заявени през 2020 г.

От началото на 2021 г. тютюнопроизводителите могат да използват трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за обработка на насажденията и прибиране на реколтата заедно с регистрираните земеделски стопани, които произвеждат плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула.

Засилен контрол на противоепидемичните мерки гарантира планът на Инспекцията по труда през 2021 г.

Строителство, селско стопанство и превенция на недекларирания труд остават сред акцентите в дейността на Агенцията

Специална мярка в плана за дейността на Инспекцията по труда през 2021 г. ще гарантира засилен контрол по въвеждане на противоепидемични мерки за ограничаване на разпространението на КОВИД-19 в предприятията.

Минимум двойно възнаграждение се заплаща за работа в празнични дни

При извънреден труд заплащането е в четирикратен размер

При работа на официални празници работодателите са длъжни да изплащат минимум двойно възнаграждение на работниците и служителите си. Според Кодекса на труда за посрещането на Рождество Христово празничните дни са 24, 25 и 26 декември. Празничен е и 01 януари 2021 г.