Новини

Инспекторите по труда извършиха 1440 бр. проверки по морските курорти

Контролните органи на Инспекцията по труда установиха 8246 бр. нарушения при 1440 бр. проверки, извършени по време на кампанията през активния летен сезон. Заетите в проверените обекти със сезонен характер в морските населени места са 35 000 души. Традиционно акцент в проверките е превенцията на недекларирания труд и контролът по спазване на разпоредбите за разпределение на работното време и заплащането на труда.

Над 2.2 млн. лв. забавени възнаграждения изплатиха работодатели за месец

Над 2.2 млн. лв. забавени възнаграждения, включително и за минали периоди, изплатиха работодателите по време на извънредната кампания на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ), насочена към предприятия, в които в предходни периоди е установявано забавяне на заплати. Тя беше организирана в периода 05.09.2023 г.

Фонд „Условия на труд“ финансира обучение за нововъзникващи рискове за инспектори по труда

Тридневно обучение за превенция на нововъзникващите рискове и свързаните с тях предизвикателства в контекста на безопасността и здравето при работа ще преминат 40 инспектори по труда и 15 представители на социалните партньори – специалисти по здраве и безопасност. Обучението се провежда в периода 15 ноември – 17 ноември 2023 г.

Главната инспекция по труда провери работодатели по сигнали на Посолството на Индия

По повод постъпили в Посолството на Република Индия и препратени по компетентност сигнали за лоши условия на труд и настаняване, неосигурени здравни грижи и тормоз от работодателя, контролните органи на Инспекцията по труда провериха предприятия, наели индийски граждани.

Институции и социални партньори поздравиха Главна инспекция по труда

Ръководството и служителите на ИА „Главна инспекция по труда“ изказват своите искрени благодарности за всички пожелания, отправени към работещите в една от най-старите институции у нас по случай нейната 116-а годишнина. Вие сте част от партньорите, с които ще продължаваме да работим за подобряване

Над 170 работодатели и социални партньори се информираха за трудовите права при трансграничната работа в строителството

Над 170 представители на строителни компании и социалните партньори в сектора се включиха в информационния ден, посветен на правата и задълженията на строителните компании при наемане на персонал, с акцент върху командироването в рамките на предоставяне на услуги и

Български инспектори по труда съдействаха на своите колеги в Белгия за разкриване на случаи на недеклариран труд

Инспектори по труда от ИА „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) заедно със свои колеги от Литва се включиха в съгласувани и съвместни действия в строителния сектор в Кралство Белгия.