Новини

ВАЖНО ЗА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Уважаеми потребители,
Променено е разположението на информацията за декларацията по член 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Информацията за декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, публикувана на сайта на Инспекцията  по труда, е преместена в „Административно обслужване“, секция „Информация за Е-ПОРТАЛ“.

Предвиждайте кризите, призовава Международната организация на труда

Инвестициите в устойчиви системи за превенция са акцентът на Световния ден по безопасност и здраве при работа

“Предвиждайте, подготвяйте се и реагирайте на кризата – инвестирайте в устойчиви системи по безопасност и здраве при работа (БЗР)”. Това е мотото на Световния ден по БЗР през 2021 г. Темата е избрана в отговор на пандемичната обстановка, предизвикана от разпространението на коронавируса.

Инспекцията по труда ще контролира чрез въпросници за самоконтрол

Над 60% от работодателите, при които иновативният метод е тестван, твърдят, че са предприели мерки да подобрят условията на труд

Инспекцията по труда въвежда иновативен метод на контрол – чрез въпросници за самоконтрол, който позволява работодателите сами да установяват несъответствия с трудовото законодателство и да предприемат мерки за отстраняването им преди извършването на проверки.

Заплащането на работата в дните за отбелязване на Великден може да достигне четирикратен размер

На допълнителния почивен ден - 4 май, с увеличение се заплаща само трудът, който е извънреден

Поради съвпадането на Първи май с Велика събота Великденският уикенд през 2021 г. ще бъде с един ден по-дълъг. Съгласно Кодекса на труда, когато официален празник, какъвто е 1 май, съвпадне със събота или с неделя, първият или първите работни дни след тях са неприсъствени.

Какви са правата на работещите в Австрия и кой ги защитава информират български и австрийски институции

Всеки желаещ да бъде информиран, може да се включи в онлайн срещата на 28 април 2021 г.

Кои са най-честите хипотези за започване на работа в чужбина - командироване, намиране на работа чрез посредник или чрез предприятие, което осигурява временна работа (ПОВР), или чрез използване на възможностите на Европейската мрежа?

Масирани проверки на строителните обекти в морските курорти започва Инспекцията по труда

Очакваната забрана за строително-монтажните работи скъсява сроковете за изпълнение, което риск за нарушаване на трудовото законодателство

Главна инспекция по труда започва масирани проверки на строителните обекти в морските курортни градове предвид очакваното традиционно спиране на строително-монтажните работи преди старта на летния сезон, което засилва риска от нарушения на трудовото законодателство.

Инспекцията по труда засилва контрола в селското стопанство

Инспекцията по труда засилва допълнително контрола в сектор “Селско стопанство“ предвид затоплянето на времето и активизирането на дейностите в него. За целта ще бъдат увеличени екипите, проверяващи в сектора, с инспектори по труда, осъществяващи контрол в други икономически дейности.

Инспекцията по труда е партньор на ежегодната кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация

Организатор на кампанията е Националната комисия за борба с трафика на хора

И през 2021 г. Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" подкрепя кампанията за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация, която се организира от Националната комисия за борба с трафика на хора. Експерти на Агенцията участваха в кръглата маса „Предизвикателства при идентификацията, разследването и превенцията на трафика на хора с цел трудова експлоатация“, с която стартира кампанията.  

КОВИД-19 пандемията засилва риска от измами при търсенето на работа в чужбина

Инспекцията по труда поддържа телефонен номер 00359 2 8101 747 за консултации и съдействие на българи, работещи в чужбина

Предвид активизирането на дейностите в селското стопанство, ресторантьорството и хотелиерството, строителството и др., които са свързани със засилване на трудовата мобилност, Инспекцията по труда напомня за рисковете при търсене на работа извън страната.

Инспекцията по труда провери отново близо 700 строителни обекта

Констатира се, че работодателите изпълняват дадените предписания за отстраняване на нарушенията

През периода януари-февруари 2021 г. инспектори по труда извършиха повторни посещения на всичките 680 строителни обекта, които бяха проверени през м. декември 2020 г. във връзка с разпореждане на Върховната административна прокуратура. Целта на последващия контрол беше да се установи дали са изпълнени дадените задължителни предписания за отстраняване на констатираните нарушения.