Новини

Инспекцията по труда надгради националния уебсайт за командированите лица

Инспекцията по труда адаптира Единния уебсайт относно командированите лица, който има ангажимент да поддържа за България, с промените в законодателството на европейско и национално ниво, касаещи командироването в рамките на предоставянето на услуги.

Условията на труд на над един милион работещи са обхванати от контрола на Инспекцията по труда

Наполовина е намаляла сумата на забавените заплати спрямо деветте месеца на 2020 г.

Контролните органи на Инспекцията по труда са извършили 30 761 бр. проверки за деветте месеца на 2021 г. в 25 920 предприятия. Обхванати от контрола са работните места на 1 088 147 наети в тях. Установени са 144 633 бр. нарушения на трудовото законодателство.

Работодателите са длъжни да изплащат 60% от възнаграждението на работниците си

По повод информациите за неизплатени с месеци заплати в пътностроителни фирми, Инспекцията по труда напомня, че разпоредбата на чл. 245 от Кодекса на труда гарантира на работниците и служителите изплащането на най-малко 60% от трудовото възнаграждение при добросъвестно изпълнение на трудовите задължения.

Над 230 души получиха информация за правата си като мобилни работници

За обезщетения и здравно осигуряване след работа в чужбина питат най-често участниците в срещите по кампанията „Права през всички сезони“

Въпроси, свързани с преноса на осигурителни права след работа в чужбина и как да гарантират здравното си осигуряване при завръщане, бяха сред най-често задаваните по време на информационните срещи в Перник, Видин, Свищов и Гоце Делчев. Те бяха организирани в периода 20 – 24 септември 2021 г.

Инспекцията по труда се включва в проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка в българската администрация"

Проектът на Института по публична администрация се финансира по Оперативна програма "Добро управление"

ИА "Главна инспекция по труда" започна реализиране на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ с цел развитие на институционалния си капацитет и подобряване на цялостното управление на качеството на дейността си за ефективно и ефикасно постигане на стратегическите и ежегодните си цели.

Българските сезонни работници във Франция все по-често заминават без посредници

Съвместните проверки на български и френски инспектори са първите в ЕС, организирани с подкрепата на Европейския орган по труда

Българските сезонни работници в селското стопанство във Франция все по-често се наемат директно от местни работодатели, което ограничава възможностите за контрол на Инспекцията по труда у нас. Използваните в редки случаи фирми посредници или предприятия, осигуряващи временна работа, са регистрирани във Франция.