Съобщения по чл. 416, ал.3 от КТ и чл. 79, ал.2 от ЗТМТМ

Съобщение изх. №21011145/05.03.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Пазарджик до "Б И С СТИЛ" ЕООД

Съобщение изх. №21011145/05.03.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Пазарджик до "Б И С СТИЛ" ЕООД относно съставени 3 (три) броя АУАН с №№ 13-002560, 13-002561 и 13-002642 - всичките от дата 28.01.2021 г.

Съобщение изх. №21010185/01.03.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. София до "ЕКО БИО ПРЕД" ЕООД

Съобщение изх. №21010185/01.03.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. София до "ЕКО БИО ПРЕД" ЕООД относно съставени 5 (пет) броя АУАН с №№ 22-007307, 22-007308, 22-007309, 22-007310 и 22-007311 - всичките от дата 15.02.2021 г.

Съобщение изх. №21008705/22.02.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Кюстендил до "ГД ФАКТОРИ" ЕООД

Съобщение изх. №21008705/22.02.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Кюстендил до "ГД ФАКТОРИ" ЕООД относно съставени 6 (шест) броя АУАН с №№ 10-0001194, 10-0001195, 10-0001196, 10-0001197, 10-0001198 и 10-0001199 - всичките от дата 12.02.2021 г.

Съобщение изх. №21008318/18.02.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Пазарджик до "ИНДУСТРИАЛНИ СУРОВИНИ" ЕООД

Съобщение изх. №21008318/18.02.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Пазарджик до "ИНДУСТРИАЛНИ СУРОВИНИ" ЕООД относно съставен АУАН №13-002643/29.01.2021 г.

Съобщение №ДОК21001872/10.02.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Кюстендил до "ДИ ЕМ ДИ СТРОЙ" ООД

Съобщение №ДОК21001872/10.02.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Кюстендил до "ДИ ЕМ ДИ СТРОЙ" ООД относно съставени 4 (четири) броя АУАН с №№ 10-0001184, 10-0001185, 10-0001186 и 10-0001187 - всичките от дата 11.01.2021 г.