Съобщения по чл. 416, ал.3 от КТ и чл. 79, ал.2 от ЗТМТМ

Съобщение изх. №23004253/23.01.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до "ГОА КЛУБ" ООД

Съобщение изх. №23004253/23.01.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до "ГОА КЛУБ" ООД относно съставени АУАН №№ 01-2200454, 01-2200455, 01-2200456, 01-2200457 и 01-2200458 – всичките от дата 29.11.2022 г.

Съобщение изх. №23003683/19.01.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до "ЕН ЕР ДЖИ – ЕМ ТРЕЙДИНГ" ЕООД

Съобщение изх. №23003683/19.01.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до "ЕН ЕР ДЖИ – ЕМ ТРЕЙДИНГ" ЕООД относно съставени АУАН №№ 01-2200471, 01-2200472, 01-2200473 и 01-2200474 – всичките от дата 07.12.2022 г.

Съобщение изх. №23002570/16.01.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Велико Търново до ЕТ "ЕЛИС-ЕЛИСАВЕТА ЗАХАРИЕВА"

Съобщение изх. №23002570/16.01.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Велико Търново до ЕТ "ЕЛИС-ЕЛИСАВЕТА ЗАХАРИЕВА" относно съставен АУАН №04-2200207/21.12.2022 г.

Съобщение изх. №23002037/12.01.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Ловеч до "СТАБИЛ 333" ЕООД

Съобщение изх. №23002037/12.01.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Ловеч до "СТАБИЛ 333" ЕООД относно съставени АУАН с поредни номера от №11-2200165 ДО №11-2200170 включително – всичките от дата 21.11.2022 г. и АУАН №11-2200171 и №11-2200172 – и двата от дата 01.12.2022 г.

Съобщение изх. №23000845/06.01.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до "ВИАЛ-17" ЕООД

Съобщение изх. №23000845/06.01.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до "ВИАЛ-17" ЕООД относно съставени АУАН №№ 01-2200273, 01-2200274, 01-2200275 и 01-2200276 – всичките от дата 23.09.2022 г.