Съобщения по чл. 416, ал.3 от КТ и чл. 79, ал.2 от ЗТМТМ

Съобщение изх. №22047495/26.05.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Ловеч до "ПАНАЙОТОВ 2015" ЕООД

Съобщение изх. №22047495/26.05.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Ловеч до "ПАНАЙОТОВ 2015" ЕООД относно съставени АУАН №№ 11-2200021, 11-2200022 и 11-2200023 – всичките от дата 21.04.2022 г.

Съобщение изх. №22047037/25.05.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "КЕПИТЪЛ ПРОПЪРТИ ЕНД ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД" ЕООД

Съобщение изх. №22047037/25.05.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "КЕПИТЪЛ ПРОПЪРТИ ЕНД ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД" ЕООД относно съставени АУАН №03-2200484 и АУАН №03-2200485 – всичките от 19.05.2022 г.

Съобщение изх. №22046447/20.05.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Смолян до "СТЕНАТА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ" ООД

Съобщение изх. №22046447/20.05.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Смолян до "СТЕНАТА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ" ООД относно съставен АУАН №21-0001121/16.05.2022 г.

Съобщение изх. №22046067/19.05.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Монтана до "НОВ СТАРТ 202" ЕООД

Съобщение изх. №22046067/19.05.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Монтана до "НОВ СТАРТ 202" ЕООД относно съставен АУАН №12-2200095 и АУАН №12-2200096 – всичките от 18.04.2022 г.

Съобщение изх. №22045995/19.05.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Стара Загора до "МДЖИ ПЕТРОЛНА КОМПАНИЯ" ЕООД

Съобщение изх. №22045995/19.05.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Стара Загора до "МДЖИ ПЕТРОЛНА КОМПАНИЯ" ЕООД относно съставен АУАН №24-220003030/04.05.2022 г.