Съобщения по чл. 416, ал.3 от КТ и чл. 79, ал.2 от ЗТМТМ

Съобщение изх. №21041485/13.05.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ЧОЧО-КРИС" ЕООД

Съобщение изх. №21041485/13.05.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ЧОЧО-КРИС" ЕООД относно съставени 4 (четири) броя АУАН с поредни номера от №03-013361 до №03-003364 включително - всичките от дата 20.04.2021 г.

Съобщение изх. №21040279/07.05.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Кюстендил до "ФЕНИКС БГ 17" ЕООД

Съобщение изх. №21040279/07.05.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Кюстендил до "ФЕНИКС БГ 17" ЕООД относно съставени 8 (осем) броя АУАН с поредни номера от №10-0001221 до №10-0001228 включително - всичките от дата 26.04.2021 г.

Съобщение изх. №21039065/05.05.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ЯНИ ТРЕЙДИНГ" ЕООД

Съобщение изх. №21039065/05.05.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ЯНИ ТРЕЙДИНГ" ЕООД относно съставени АУАН №03-013242 и АУАН №03-013243 – и двата от дата 12.04.2021 г.

Съобщение изх. №21028035/23.04.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Пазарджик до ЕООД "ГРГ ЕКСПОРТ"

Съобщение изх. №21028035/23.04.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Пазарджик до ЕООД "ГРГ ЕКСПОРТ" относно съставени 18 (осемнадесет) броя АУАН с поредни номера от №13-002721 до №13-002735 включително и от №13-002741 до №13-002743 включително - всичките от дата 22.03.2021 г.