Съобщение изх. №22083042/03.10.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "БОРОФАРМА" ЕООД

Съобщение изх. №22083042/03.10.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "БОРОФАРМА" ЕООД относно съставени АУАН №№ 03-2201000, 03-2201001, 03-2201002, 03-2201003 И 03-2201004 – всичките от 23.09.2022 г.

Съобщение изх. №22081846/27.09.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Смолян до "ЕКО ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД

Съобщение изх. №22081846/27.09.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Смолян до "ЕКО ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД относно съставени АУАН №№ 21-2200113, 21-2200114, 21-2200115 и 21-2200116 – всичките от 20.09.2022 г.