Съобщения по чл. 416, ал.3 от КТ и чл. 79, ал.2 от ЗТМТМ

Съобщение изх. №21057084/21.07.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Кюстендил до "УЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

Съобщение изх. №21057084/21.07.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Кюстендил до "УЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД относно съставени 3 (три) броя АУАН с №10-0001238, №10-0001239 и №10-0001240 - всичките от дата 21.06.2021 г.

Съобщение изх. №21056043/16.07.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Пазарджик до ЕООД "ГРГ ЕКСПОРТ"

Съобщение изх. №21056043/16.07.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Пазарджик до ЕООД "ГРГ ЕКСПОРТ" относно съставени 14 (четиринадесет) броя актове за установяване на административни нарушения.

Съобщение изх. №21054640/13.07.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. София до "ГЕТ.БГ" ЕООД

Съобщение изх. №21054640/13.07.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. София до "ГЕТ.БГ" ЕООД относно съставени 8 (осем) броя АУАН с поредни номера от №22-007473 до №22-007480 включително - всичките от дата 16.06.2021 г.