Съобщения по чл. 416, ал.3 от КТ и чл. 79, ал.2 от ЗТМТМ

Съобщение №ДОК21011937/18.10.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до "ИКО ТРАСПОРТИ" ЕООД

Съобщение №ДОК21011937/18.10.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до "ИКО ТРАСПОРТИ" ЕООД относно съставени 4 (четири) броя АУАН с №№ 01-002201, 01-002202, 01-002203 и 01-002204 - всичките от дата 30.07.2021 г.

Съобщение №ДОК21011867/18.10.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Бургас до "ФУУД ДРИЙМ 8" ЕООД

Съобщение №ДОК21011867/18.10.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Бургас до "ФУУД ДРИЙМ 8" ЕООД относно съставени 5 (пет) броя АУАН с №№ 02-2100028, 02-2100029, 02-2100030, 02-2100031 и 02-2100032 - всичките от дата 30.09.2021 г.

Съобщение изх. №21073136/18.10.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Смолян до "РЕЛИНА" ЕООД

Съобщение изх. №21073136/18.10.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Смолян до "РЕЛИНА" ЕООД относно съставени 3 (ТРИ) броя АУАН с №№ 21-0001141, 21-0001160 И 21-0001020 - всичките от дата 30.08.2021 г.