Съобщения по чл. 416, ал.3 от КТ и чл. 79, ал.2 от ЗТМТМ

Съобщение изх. №24049341/23.05.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Пазарджик до "АГРИТЕК СЕМЕНА" ЕООД

Съобщение изх. №24049341/23.05.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Пазарджик до "АГРИТЕК СЕМЕНА" ЕООД относно съставени 12 (дванадесет) броя АУАН с поредни номера от №13-2400228 до №13-2400239 включително – всичките от дата 30.04.2024 г.

Съобщение изх. № 24047169/15.05.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Видин до "ДЖИЕЛ" ЕООД

Съобщение изх. № 24047169/15.05.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Видин до "ДЖИЕЛ" ЕООД относно съставен/и АУАН № 05-2400063 и №21-2400064 – всичките от дата 27.03.2024 г.

Съобщение изх. №24046471/14.05.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Смолян до "ДИВАЙН ПРОПЪРТИС" ЕООД

Съобщение изх. №24046471/14.05.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Смолян до "ДИВАЙН ПРОПЪРТИС" ЕООД относно съставен/и АУАН №21-2400052 и №21-2400053 – всичките от дата 07.05.2024 г.

Съобщение изх. №24046118/13.05.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Плевен до ЕТ "ГДП-ГЕНКО ПЕТРОВ-АНТОНИЯ ГЕНКОВА"

Съобщение изх. №24046118/13.05.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Плевен до ЕТ "ГДП-ГЕНКО ПЕТРОВ-АНТОНИЯ ГЕНКОВА" относно съставен/и АУАН №15-2400155/07.05.2024 г.

Съобщение изх. №24046309/13.05.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. София до "СТОП ШОП - 40" ЕООД

Съобщение изх. №24046309/13.05.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. София до "СТОП ШОП - 40" ЕООД относно съставен/и АУАН №№ 22-2400117, 22-2400118, 22-2400119, 22-2400120, 22-2400121, 22-2400122 и 22-2400123 – всичките от дата 11.04.2024 г.

Съобщение изх. №24024045754/10.05.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Кърджали до "РАЙКАН ХЕРБС" ООД

Съобщение изх. №24024045754/10.05.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Кърджали до "РАЙКАН ХЕРБС" ООД относно съставен/и АУАН №№ 09-2400095, 09-2400096, 09-2400097, 09-2400098 и 09-2400099 – всичките от дата 29.04.2024 г.