Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет: „Разработване и прилагане…

Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет: „Разработване и прилагане на електронна система за обучение и контрол на знанията и вътрешни практики за наблюдение и контрол върху използването на нововъведената система за обучение и резултатите от нея и предприемане на действия за подобряване ефективността на системата за обучение в ИА ГИТ”

Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет „Разработване на критерии...

Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет „Разработване на критерии за оценка на рисковия потенциал на обектите на контрол и създаване на система за планиране на инспекционната дейност според рисковия потенциал на обектите за контрол“