Пазарни консултации

Пазарни консултации при подготовката на обществена поръчка с предмет „Разработване и внедряване на система за заявяване и издаване на удостоверения по чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗОП; по чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г.; за нарушение на разпоредбите на чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения.“

Информация за проведените пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП

Във връзка с подготовката на открита обществена поръчка с предмет „Разработване и внедряване на система за заявяване и издаване на удостоверения по чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗОП; по чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г.; за нарушение на разпоредбите на чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения.“ е проведена пазарна консултация с:

- независим експерт: г-н Живко Ангелов, Доктор по Математика и Информатика, e-mail: angelov.zh@gmail.com, София 1463, бул. “Христо Ботев” 4, ап.7;

- участник на пазара: Айсиджен Корпорейшън ООД, управител: Петя Любомирова Гърбева, e-mail: pgarbeva@icygen.com, адрес: София, р-н Лозенец, ул. Професор Хараламби Тачев № 16, телефон: 02/9620099.

pdf.gifПокана за провеждане на пазарни консултации до Айсиджен Корпорейшън ООД.pdf (1.18 MB)

pdf.gifОтговор от Айсиджен Корпорейшън ООД .pdf (28.73 KB)

pdf.gifПокана за провеждане на пазарни консултации до Живко Ангелов, независим експерт.pdf (1.18 MB)

pdf.gifОтговор от Живко Ангелов, независим експерт.pdf (19.57 KB)