Ново оборудване и организационни мерки внедряват работодателите срещу мускулно-скелетните смущения

Тенденция към модернизация на работното оборудване и въвеждането в експлоатация на нови и по-безопасни машини и производствени линии, които свеждат ръчната работа с тежести до минимум чрез използване на транспортни колички, мотокари и др., беше отчетена по време на инспекционната кампания на ИА „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ), насочена към превенция на мускулно-скелетните смущения (МСС).

Инспектори по труда се включиха като доброволци в дейностите в с. Богдан и с. Каравелово, област Пловдив

По призив на областния управител на област Пловдив – Ангел Стоев, инспектори по труда на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пловдив се включиха като доброволци в дейностите по отстраняване на щетите, нанесени от големите наводнения в с. Богдан и с. Каравелово, област Пловдив.

ИА ГИТ се самосезира след публикации за вероятни масови уволнения в „Неохим“ АД

С цел да се гарантират в най-пълна степен трудовите права на работещите, контролните органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ се самосезираха след публикации за освобождаването на 61 работници от торовия завод „Неохим“ АД в гр.

Екатерина Асенова е назначена за изпълнителен директор на Инспекцията по труда

Екатерина Асенова е новият изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Тя има 23 години стаж в Агенцията и до момента е била директор на дирекция „Инспекция по труда“ София Област.