Пресцентър

Договорените писмено условия гарантират в най-пълна степен правата на работещите и на работодателите

По повод активизирането на търсенето на работна сила ИА „Главна инспекция по труда“ обръща внимание, че несигурността на пазара на труда, предизвикана от продължаващата епидемична обстановка, повишава риска от злоупотреби с трудовите права.