Пресцентър

На форум на ИА ГИТ над 140 души в област Хасково обсъдиха общи действия за превенция на трудовия травматизъм

„За да намалим трудовия травматизъм, трябва да изградим у всеки работещ нетърпимост към неспазването на правилата за безопасна работа“, каза инж. Екатерина Асенова, изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ), в Хасково при откриването на регионалния форум „Прибери се у дома след работа! Там някой те очаква.“.

Главната инспекция по труда проведе форум за превенцията на трудовия травматизъм в град Кърджали

„Само 5% от разгледаните общо над 8000 сигнала от Главната инспекция по труда за 2023 г. засягат рисковите условия на труд. Това е сигнал, че работниците са склонни да правят компромиси с работната среда, но това може да коства живота и здравето им“, отбеляза изпълнителният директор на Агенцията инж.

Инспекторите по труда извършиха над 1000 проверки в сектор „Строителство“ само за месец

        Инспекторите по труда извършиха 1031 броя проверки на строителни обекти в рамките на организираната през м. април инспекционна кампания в сектора по повод активизирането на строително-монтажните работи. За да се гарантира в по-пълна степен ефективността на контрола, в София, където строителството е най-голямо, бяха командировани инспектори от други области.

Правилата за безопасна работа бяха във фокуса на форум за превенция на трудовия травматизъм в Ямбол

„Когато осъзнаем, че правилата за безопасност на труда не са административна тежест, а спасяват човешкия живот, тогава ще достигнем до така желания нулев травматизъм“, каза инж. Екатерина Асенова, изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ), по време на състоялия се в град Ямбол регионален форум под надслов „Прибери се у дома след работа! Там някой те очаква.“.

Форум на ИА ГИТ за превенция на трудовия травматизъм събра над 130 представители в област Стара Загора, ангажирани с безопасността на труда

 „Създаването на среда на нетърпимост към неспазването на здравословните и безопасни условия на труд е водещ фактор за намаляването на трудовия травматизъм“, каза инж. Екатерина Асенова, изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) при откриването на регионалния форум „Прибери се у дома след работа! Там някой те очаква.“.

Инспекцията по труда запозна студенти от Нов български университет с трудовите им права и задължения при работа в чужбина

Лекция за правата и задълженията на работещите българи в чужбина изнесоха пред студенти от Нов български университет Деница Николова и Димитър Маджаров от дирекция „Трудова мобилност“ към ИА „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ).

Главната инспекция по труда подкрепи събитие за здравословни работни места

„Днес отново сме обединени от общата идея да намалим трудовия травматизъм и да обърнем поглед към опазването на най-важното - човешкия живот, за да могат българските работници да се прибират живи и здрави в своите домове при хората, които ги обичат“, каза заместник изпълнителният директор на ИА „Главн

Главната инспекция по труда проведе регионален форум за трудовия травматизъм в град Габрово

„Инструктажът не е само подпис. Чрез него работниците научават къде са рисковете на работното място, как да се предпазят от тях и как да реагират при възникването им, което е в основата на предотвратяването на инциденти на работното място“, каза инж.