Пресцентър

Нарушенията по работното време са с най-голям дял от установените в сезонни обекти

Над една пета от работещите без трудови договори през годината са установени в ресторантьорството и хотелиерството

В периода юли – септември инспекторите по труда извършиха 1287 бр. проверки в обекти в морските курорти на територията на областите Бургас, Варна и Добрич.

Работодателите са длъжни да изплащат 60% от възнаграждението на работниците си

По повод информациите за неизплатени с месеци заплати в пътностроителни фирми, Инспекцията по труда напомня, че разпоредбата на чл. 245 от Кодекса на труда гарантира на работниците и служителите изплащането на най-малко 60% от трудовото възнаграждение при добросъвестно изпълнение на трудовите задължения.

Договорените писмено условия гарантират в най-пълна степен правата на работещите и на работодателите

По повод активизирането на търсенето на работна сила ИА „Главна инспекция по труда“ обръща внимание, че несигурността на пазара на труда, предизвикана от продължаващата епидемична обстановка, повишава риска от злоупотреби с трудовите права.