Трудови договори по чл. 114а от КТ

Ред за заверка на трудови договори

Може да заверявате трудови договори:

  • по електронен път
  • на място

ЗАВЕРЯВАНЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

Осъществява се чрез Портала за договори по чл. 114а от КТ на ИА ГИТ на адрес:

https://ednodnevni.gli.government.bg/IPSTS/

Ръководство на потребителя

Данните за вход в системата се предоставят от служителите в Дирекция „Инспекция по труда“, където е землището (или по адресна регистрация, ако имате землища в различни области на страната) срещу регистрационна карта и актуална анкетна карта. За допълнителна информация се обърнете към служителите в Дирекцията.

*данни за Дирекциите може да намерите в картата по-долу

ЗАВЕРЯВАНЕ НА МЯСТО

В Дирекция „Инспекция по труда“, където е землището (или по адресна регистрация, ако имате землища в различни области на страната), с предоставяне на регистрационна карта, актуална анкетна карта и документ за внесени осигурителни вноски.

*данни за Дирекциите може да намерите в картата по-долу

Контакти за технически въпроси:

02/8101 724