Доклади и анализи

лого-с лице към хората

Уважаеми граждани,

В тази секция на страницата ни публикуваме Годишни доклади за оценка на удовлетвореността на потребителите, както и анализи и доклади по административното обслужване.