Полезна информация

Нормативно допустимо ли е с персонал от 14 охранители и 1 охранител на половин …

Нормативно допустимо ли е с персонал от 14 охранители и 1 охранител на половин работен ден да се извършва денонощна въоръжена охрана при следния охранителен план: На пост №1 – двама охранители, смени от 08.00 до 20.00 часа и от 20.00 до 08:00 часа, 365 дни годишно; на пост №2 – един охранител, смяна от 08.00 до 20.00 часа и от 20.00 до 08.00 часа, 365 дни годишно; на пост №3 – един охранител, смяна от 08.00 до 18.00 часа; всички работни дни; на пост №4 – един охранител, смяна от 08.00 до 20.00 часа, всички работни дни?