Анкетна карта за проучване мнението на гражданите за административното обслужване в ИА ГИТ

Уважаеми граждани,

Благодарим Ви, че се обърнахте към Центъра за административно обслужване на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. За нас е важно да споделите Вашето мнение относно качеството на административното обслужване, което предоставяме. Това ще ни помогне да работим за неговото подобряване, за да отговорим в по-пълна степен на Вашите очаквания към административното обслужване на Инспекцията по труда.

Анкетата е анонимна и данните се използват единствено и само за подобряване на административното обслужване в ИА ГИТ, а така и за постигане на по-висока удовлетвореност от услугите, които Вие като потребители получавате от нас.

Благодарим за отделеното време!

1. Лесно ли намерихте информацията за интересуващата Ви административна услуга?
2. Информацията за интересуващата Ви административна услуга беше ли пълна, изчерпателна и разбираема?
3. Кой канал за получаване на информация за интересуващата Ви административна услуга използвахте? (Можете да посочите повече от един отговор.)
4. Според Вас знанията и компетентността на обслужилия Ви служител на необходимото ниво ли са?
5. Отношението на обслужилия Ви служител учтиво и любезно ли беше?
6. Каква е Вашата обща оценка на предоставеното Ви административно обслужване?

Ако желаете да споделите по-обстойно с нас Вашето мнение относно качеството на административното обслужване и административните ни услуги, както и предложенията Ви как можем да ги подобрим, можете да използвате електронната форма за обратна връзка в сайта ни на адрес https://www.gli.government.bg/bg/form/contact или да ни ги изпратите на електронната поща на Агенцията: info@gli.government.bg.

През електронната форма за обратна връзка и на електронната поща можете да ни изпращате също сигнали, оплаквания и похвали във връзка с качеството на административното обслужване.