Съобщения по АПК

Съобщение изх. № 22094750/05.12.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ГРАНТ 26" ООД

Съобщение изх. № 22094750/05.12.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ГРАНТ 26" ООД относно издаден Протокол № ПР2236523/09.11.2022 г.