Съобщения по АПК

Съобщение изх. №23025249/10.04.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Пазарджик до "КООПЕРАЦИЯ СИЛА-БРАЦИГОВО" ЕООД

Съобщение изх. №23025249/10.04.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Пазарджик до "КООПЕРАЦИЯ СИЛА-БРАЦИГОВО" ЕООД относно издаден Протокол №ПР2304542/05.04.2023 г.

Съобщение изх. №23021342/30.03.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до "ЕМ ЕНД ДЖИ - ФРЕНДС" ЕООД

Съобщение изх. №23021342/30.03.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до "ЕМ ЕНД ДЖИ - ФРЕНДС" ЕООД относно издаден Протокол №ПР2306390/16.02.2023 г.

Съобщение изх. №23014429/09.03.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до г-жа Керанка Колева

Съобщение изх. №23014429/09.03.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до г-жа Керанка Колева относно издадено постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение.