Съобщения по АПК

Съобщение изх. №21058751/28.07.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда Софийска област" - гр. София до "БОЙКОВ ЕЛ ТИ ДИ" ЕООД

Съобщение изх. №21058751/28.07.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда Софийска област" - гр. София до "БОЙКОВ ЕЛ ТИ ДИ" ЕООД относно съставен Протокол №ПР2120754/23.06.2021 г.

Съобщение изх. №21047285/14.06.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-жа Алина Границалиева

Съобщение изх. №21047285/14.06.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-жа Алина Границалиева относно издадено постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение.

Съобщение изх. №21042515/19.05.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-н Константин Мавродиев

Съобщение изх. №21042515/19.05.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-н Константин Мавродиев относно издадено постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение.

Съобщение изх. №21042512/19.05.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-жа Божидара Даскалова

Съобщение изх. №21042512/19.05.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-жа Божидара Даскалова относно издадено постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение.

Съобщение изх. №21042110/17.05.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-н Васил Стоилов

Съобщение изх. №21042110/17.05.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-н Васил Стоилов относно издадено постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение.

Съобщение изх. №21016809/13.05.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-жа Султана Методиева

Съобщение изх. №21016809/13.05.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-жа Султана Методиева относно издадено постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение.