Съобщения по АПК

Съобщение изх. №21074213/22.10.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-н Радко Костов

Съобщение изх. №21074213/22.10.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-н Радко Костов относно издадено постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение.

Съобщение изх. №21074207/22.10.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-н Георги Георгиев

Съобщение изх. №21074207/22.10.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-н Георги Георгиев относно издадено постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение.

Съобщение изх. №21072234/12.10.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-н Георги Трайков

Съобщение изх. №21072234/12.10.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-н Георги Трайков относно издадено постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение.

Съобщение №ДОК21010705/14.09.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-жа Спаска Сукалинска

Съобщение №ДОК21010705/14.09.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-жа Спаска Сукалинска относно издадено постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение.