Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

Съобщение изх. №21003291/22.01.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-н Любомир Методиев

Съобщение изх. №21003291/22.01.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-н Любомир Методиев относно издадено постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение.