Съобщения по АПК

Съобщение изх. №21016809/13.05.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-жа Султана Методиева

Съобщение изх. №21016809/13.05.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-жа Султана Методиева относно издадено постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение.

Съобщение изх. №21016809/05.04.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-жа Виолета Арабаджиева

Съобщение изх. №21016809/05.04.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-жа Виолета Арабаджиева относно издадено постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение.

Съобщение изх. №21016813/30.03.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-жа Настя Събева

Съобщение изх. №21016813/30.03.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-жа Настя Събева относно издадено постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение

Съобщение изх. №21016809/30.03.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-жа Живка Вангелова

Съобщение изх. №21016809/30.03.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-жа Живка Вангелова относно издадено постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение

Съобщение изх. №21015009/24.03.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда Софийска област" - гр. София до "СТРОЙ ИНВЕСТ 17" ЕООД

Съобщение изх. №21015009/24.03.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда Софийска област" - гр. София до "СТРОЙ ИНВЕСТ 17" ЕООД относно съставен Протокол №ПР2101540.