Работа на чужденци на територията на България

Инспекцията по труда надгради националния уебсайт за командированите лица

Инспекцията по труда адаптира Единния уебсайт относно командированите лица, който има ангажимент да поддържа за България, с промените в законодателството на европейско и национално ниво, касаещи командироването в рамките на предоставянето на услуги.