Контролните органи на ИА „Главна инспекция по труда“ имат готовност да  консултират украинските граждани за техните трудови права. За целта е създаден имейл, на който те могат да задават своите въпроси, свързани с българското трудово законодателство, както и да подават сигнали, ако вече са наети на работа и считат, че правата им са нарушени.

Електронната поща е BGhelp.Ukrainians@gli.government.bg и е публикувана в сайта на Инспекцията по труда, в рубриката контакти, както в секцията „За работодатели и работещи“, рубрика „Работа на чужденци на територията на Р България“. На посочения имейл експертите на ИА ГИТ ще отговарят своевременно на зададените въпроси, като за целта следва да бъдат посочени и контакти за обратна връзка.

Българските работодатели, които искат да наемат граждани от Украйна, следва да осигурят за тях еднакви условия на труд с колегите им от България, като те не могат да бъдат по-неблагоприятни от минималните, определени в трудовото законодателство.

Инспекцията по труда обръща внимание, че Агенцията не е част от процеса по уреждане на статута и осигуряване на достъп до пазара на труда на граждани на трети държави, както и на бежанци, но ще предоставя информация кой е компетентният орган.

Междувременно Министерството на труда и социалната политика разпространи съобщение с информация за облекчените процедури, по които украински граждани могат да получат достъп до пазара на труда в България https://www.mlsp.government.bg/dostp-do-pazara-na-truda-v-blgariya-za-grazhdani-na-ukrayna

Информация за възможностите за работа на украински граждани в България е публикувана и на сайта на Агенцията по заетостта https://www.az.government.bg/pages/vazmozhnosti-za-rabota-na-ukrainski-…