Рождени дни ГИТ

Инспекторите по труда посетиха учебни заведения в страната за повишаване информираността на младежите за техните трудови права

По повод 116 години от създаването на Главна инспекция по труда бе организирана кампания за повишаване осведомеността за трудовите права сред младежите, започващи първа работа.

Институции и социални партньори поздравиха Главна инспекция по труда

Ръководството и служителите на ИА „Главна инспекция по труда“ изказват своите искрени благодарности за всички пожелания, отправени към работещите в една от най-старите институции у нас по случай нейната 116-а годишнина. Вие сте част от партньорите, с които ще продължаваме да работим за подобряване

Дирекция „Инспекция по труда“ Шумен дари два автомобила на училище

Дирекция „Инспекция по труда“ (ДИТ) Шумен предостави два броя служебни автомобили за безвъзмездно ползване на Професионалната гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Хр. Ботев“ в областния град.

Обществените инициативи по повод 115 години от създаването на Главна инспекция по труда продължават

Инспекторите по труда продължават да се включват в обществени инициативи по повод 115-годишнината от създаването на Главна инспекция по труда. Служителите на Дирекция „Инспекция по труда“ в гр. Пловдив закупиха детски храни и други необходими неща, които дариха на Фонд за подпомагане на украинци/бежанци в града.

Вицепремиерът Лазар Лазаров поздрави работещите в Инспекцията по труда по повод 115 години от създаването ѝ чрез видео приветствие

„Инспекторите по труда заявиха с труда си, че са достойни наследници на една от най-старите институции в съвременна България“, отбеляза заместник министър-председателят и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров в своето видео приветствие към служителите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

115 години Инспекция по труда - благодарности за партньорството и за подкрепата

За своята годишнина една от най-старите институции в България – Инспекцията по труда, и нейните служители бяха поздравени от изпълнителния директор на Европейския орган по труда Козмин Боянджиу и от работодатели, благодарни за стриктния и същевременно конструктивен контрол.