Вицепремиерът Лазар Лазаров поздрави работещите в Инспекцията по труда по повод 115 години от създаването ѝ чрез видео приветствие

„Инспекторите по труда заявиха с труда си, че са достойни наследници на една от най-старите институции в съвременна България“, отбеляза заместник министър-председателят и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров в своето видео приветствие към служителите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Той се обърна към изпълнителния директор и служителите на ИА „Главна инспекция по труда“ по повод 115-годишнината от създаването на Институцията и професионалния празник на нейните служители.

Министър Лазаров използва повода, за да благодари на инспекторите по труда за проявените смелост и висок морал по време на здравната криза, когато: „Пренебрегвайки собственото си здраве, бяхте на първа линия, за да гарантирате прилагането на противоепидемичните мерки и създаването на безопасни условия на труд“.

Социалният министър не пропусна да отчете и ефекта от дейността на Главна инспекция по труда по отношение на недекларираната заетост.

Цялото приветствие е публикувано в YouTube канала на Агенцията и може да бъде проследено чрез линка https://youtu.be/ssIwIL3ti5k