Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет „Разработване на критерии...

Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет „Разработване на критерии за оценка на рисковия потенциал на обектите на контрол и създаване на система за планиране на инспекционната дейност според рисковия потенциал на обектите за контрол“

Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет 'Разработване на критерии за оценка на рисковия потенциал на обектите на контрол и създаване на система за планиране на инспекционната дейност според рисковия потенциал на обектите за контрол' е изготвена от външен експерт - Маргарита Илиева Колева.

unknown.gifTehniceska_specifikaci___Koleva.docx (153.2 KB)