Пазарни консултации

Пазарни консултации при подготовката на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на механизъм за оценка на действителното командироване с оглед предотвратяване на нарушенията и заобикаляне на закона съгласно изискванията на чл. 4 от Директива 2014/67/ЕС“ по проект BG05M9OP001-3.009 'Контрол на командированите лица'.

Информация за проведените пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП

Във връзка с подготовката на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на механизъм за оценка на действителното командироване с оглед предотвратяване на нарушенията и заобикаляне на закона съгласно изискванията на чл. 4 от Директива 2014/67/ЕС“ по проект BG05M9OP001-3.009 'Контрол на командированите лица' е потърсен съвет от участници на пазара, с изпратено писмо с молба за провеждане на пазарни консултации до:

  1. 'АНИМО СОФТУЕР' ООД, ул. 'Г. С. Раковски' №1, гр. Ловеч, и-мейл: rumen@animo-bg.com
  2. 'ЕЛКОМ 2008' АД, ул. 'Вихрен' №10, гр. София 1618, и-мейл: shumanov@elcom.bg

pdf.gif22.12.2017г. - Покана до Анимо Софтуер ООД

pdf.gif22.12.2017г. Покана до Елком 2008 АД (4.07 MB)

pdf.gif12.01.2018 г. Отговор от Анимо Софтуер ООД (18.57 KB)

pdf.gif12.01.2018г. Отговор от Елком 2008 АД (19.54 KB)