Процедури

Дата на създаване на електронната преписка Последна промяна Вид / статус Наименование / Номер в РОП Краен срок за подаване на документи Краен срок за задаване на въпроси
85 19.09.2022 публично състезание | приключена „Осигуряване на пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда“
Адрес в РОП: 00516-2019-0006
84 27.11.2020 открита процедура | възложена „Доставка на 30 броя нови леки автомобили за осъществяване на контрол за прилагането на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда“
Адрес в РОП: 00516-2019-0005
86 07.10.2022 мини процедура по рамково споразумение | приключена „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждите Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
Адрес в РОП: 00422-2019-0007
83 28.10.2020 публично състезание | приключена „Доставка на мултифункционални офис машини и професионални документни скенери“
Адрес в РОП: 00516-2019-0004
82 28.10.2020 мини процедура по рамково споразумение | приключена Доставка на копирна хартия (нерециклирана) за нуждите на Изпълнителна агенция“Главна инспекция по труда“
Адрес в РОП: №1525 СЕВОП
81 09.06.2021 открита процедура | приключена Разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол
Адрес в РОП: 00516-2019-0003
80 05.02.2021 мини процедура по рамково споразумение | възложена Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на ИА ГИТ
Адрес в РОП: № 1260 СЕВОП
79 26.02.2021 мини процедура по рамково споразумение | възложена “Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон) за нуждите на ИА ГИТ“
Адрес в РОП: № 1261 СЕВОП
78 09.02.2021 мини процедура по рамково споразумение | възложена Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк) за нуждите на ИА ГИТ
Адрес в РОП: № 1262 СЕВОП
77 07.05.2021 мини процедура по рамково споразумение | възложена Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на ИА ГИТ
Адрес в РОП: № 1264 СЕВОП