Процедури

Дата на създаване на електронната преписка Последна промяна Вид / статус Наименование / Номер в РОП Краен срок за подаване на документи Краен срок за задаване на въпроси
96 27.10.2021 г. мини процедура по рамково споразумение | приключена Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за ИА ГИТ
Адрес в РОП: 00210-2017-0013
95 30.07.2021 г. мини процедура по рамково споразумение | приключена Доставка на мултифункционални устройства за нуждите на ИА ГИТ
Адрес в РОП: 00210-2019-0004
94 30.07.2021 г. мини процедура по рамково споразумение | приключена Доставка на преносими компютри за нуждите на ИА ГИТ
Адрес в РОП: 00210-2019-0004
93 02.03.2022 г. мини процедура по рамково споразумение | приключена Доставка на копирна хартия за нуждите на ИА“Главна инспекция по труда“
Адрес в РОП: 00210-2019-0027
92 07.07.2022 г. мини процедура по рамково споразумение | затворена Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на ИА“Главна инспекция по труда“
Адрес в РОП: 00210-2019-0025
91 07.07.2022 г. мини процедура по рамково споразумение | възложена Доставка на канцеларски материали за нуждите на ИА“Главна инспекция по труда“
Адрес в РОП: 00210-2019-0025
90 24.11.2023 г. мини процедура по рамково споразумение | приключена Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на ИА ГИТ
Адрес в РОП: 00210-2018-0005
89 02.03.2022 г. публично състезание | приключена „Осигуряване на самолетни билети за нуждите на проект „Сътрудничество за достойни условия на труд““
Адрес в РОП: 00516-2019-0007
88 22.06.2021 г. мини процедура по рамково споразумение | приключена „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ИА „Главна инспекция по труда“
Адрес в РОП: 00210-2019-0012
87 17.03.2021 г. мини процедура по рамково споразумение | приключена Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Изпълнителна агенция“Главна инспекция по труда“
Адрес в РОП: 00210-2017-0013