Новини

Представители на Главната инспекция по труда се включиха в съвместни проверки в Белгия

Чрез съвместни проверки в селското стопанство в Кралство Белгия в началото на септември инспектори по труда от България се включиха в ЕМРАСТ дните за борба с трафика на хора, които се провеждат по линия на Европол.

При бедствие Кодексът на труда предвижда обезщетение за работещите, които не могат да стигнат до работното си място

Във връзка с обявеното бедствено положение в община Царево заради наводнението, Главна инспекция по труда напомня на работещите, които не могат да се явят на работа, че имат право на обезщетение.

Главната инспекция по труда започва засилени проверки на работодатели за забавени трудови възнаграждения

Контролните органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) стартират засилени проверки, насочени към гарантиране изплащането на трудовите възнаграждения на работниците и служителите. Във фокуса на кампанията попадат работодатели, за които в предходни проверки е установено, че бавят изплащането на заплати.

Главната инспекция по труда дари автомобил на комплекс за социални услуги

ИА „Главна инспекция по труда“  направи дарение на Комплекс „Социални услуги и здравеопазване“ към Община Созопол, като им предостави лек автомобил. По този повод в Агенцията бе получено благодарствено писмо от директора на Комплекса г-жа Йорданка Димитрова.

Главната инспекция по труда отчита сериозен ръст на разрешенията за наемане на работа на непълнолетни

         Резултатите от контролната дейност на Инспекцията по труда показват, че се увеличава броят на разрешенията за наемане на работа на непълнолетни за първите седем месеца на годината. Техният брой е 10 459 бр., като се забелязва увеличение не само спрямо същия период на 2022 г., когато са били 8422 бр., но и преди Ковид кризата, когато за 2019 г. са били 7397 бр.

Полезна информация за командированите работници в строителството представи Европейският орган по труда

Нова брошура с полезна информация за командированите работници в строителството разпространи Европейският орган по труда. Материалът „Командировани работници в строителния сектор - Научете какви права и задължения имате” е достъпен и онлайн на всички официални езици на Европейския съюз, включително и на български.

Главна инспекция по труда успешно приключи проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“

Регистър на рисковите обекти за контрол, възможност за нов начин за инспектиране – чрез въпросници за самоконтрол, електронна система за обучение и контрол на знанията са само част от постигнатото по проект

На вниманието на участници и възложители на обществени поръчки: Заплащането на санкцията не е основание за издаване на удостоверение за липса на нарушения по ЗОП

Главна инспекция по труда напомня на работодателите, участници в обществени поръчки, че нарушенията на Кодекса на труда, които са основание за отстраняване от обществена поръчка, не могат да бъдат отстранени със заплащането на санкцията, наложена от контролния орган за тях.