Инспекциите по труда на България и Белгия с общи действия в борбата със социалния дъмпинг в транспорта

По искане на белгийските разследващи власти екипи на инспекциите по труда на двете държави, подпомогнати от други институции, извършиха проверки у нас на фирмите, изпратили в Белгия 35-те български шофьори, които по Великден бяха свалени от камионите си. Проверките бяха координирани от Европейския орган по труда (ЕОТ).

Изпълнителният директор на Европейския орган по труда гостува на Инспекцията по труда

България е една от най-активните страни в съвместните инициативи между държавите членки, отбеляза Козмин Боянджиу

Изпълнителният директор на Европейския орган по труда (ЕОТ) Козмин Боянджиу е на посещение в България по покана на ръководството на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ). Днес, 20.06.2022 г., той проведе работна срещна с Елена Аврамова – изпълнителен директор на Агенцията.

Международната организация на труда иска универсална социална закрила за прекратяване на детския труд

КОВИД-19 и овладяването на настъпилите последици от него върнаха назад постигнатия напредък през годините в борбата с детския труд, констатира Международната организация на труда (МОТ) по повод 12 юни.

Съвместни действия за по-добра защита на българските работници в Германия планират контролни органи

Седмица на съвместните действия между Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) и релевантни структури в Р Германия се провежда от 16 май 2022 г. във федерална провинция Северен Рейн-Вествалия като част от Работната програма за партньорство между министерствата на труда на България и Германия.

При работа без трудов договор се губи възможността за защита на трудови и осигурителни права

Инспекцията по труда създаде брошура с информация за основните трудови права и начините за подаване на сигнали, когато те са нарушени

Предвид активизирането на наемане на работна сила за предстоящия туристически сезон Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) предупреждава, че сезонната заетост крие висок риск от използване на недеклариран труд.

На 03 май 2022 г. изтича срокът за подаване на декларацията за условията на труд

ИА ГИТ напомня, че съгласно нормативната уредба по електронен път декларациите следва да бъдат попадени през утвърден за целта програмен продукт

Инспекцията по труда напомня, че крайният срок за подаване на декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд през 2022 г. е 03 май, поради факта, че 30 април е почивен ден.

Силни системи за безопасност и здраве в условията на КОВИД-19 отчете Международната организация на труда

Пандемията от КОВИД-19 показа, че е налице силна система по безопасност и здраве при работа (БЗР), отбелязват от Международната организация на труда (МОТ).