Инспекциите по труда на България и Белгия с общи действия в борбата със социалния дъмпинг в транспорта

По искане на белгийските разследващи власти екипи на инспекциите по труда на двете държави, подпомогнати от други институции, извършиха проверки у нас на фирмите, изпратили в Белгия 35-те български шофьори, които по Великден бяха свалени от камионите си. Проверките бяха координирани от Европейския орган по труда (ЕОТ).

Изпълнителният директор на Европейския орган по труда гостува на Инспекцията по труда

България е една от най-активните страни в съвместните инициативи между държавите членки, отбеляза Козмин Боянджиу

Изпълнителният директор на Европейския орган по труда (ЕОТ) Козмин Боянджиу е на посещение в България по покана на ръководството на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ). Днес, 20.06.2022 г., той проведе работна срещна с Елена Аврамова – изпълнителен директор на Агенцията.

Международната организация на труда иска универсална социална закрила за прекратяване на детския труд

КОВИД-19 и овладяването на настъпилите последици от него върнаха назад постигнатия напредък през годините в борбата с детския труд, констатира Международната организация на труда (МОТ) по повод 12 юни.

Силни системи за безопасност и здраве в условията на КОВИД-19 отчете Международната организация на труда

Пандемията от КОВИД-19 показа, че е налице силна система по безопасност и здраве при работа (БЗР), отбелязват от Международната организация на труда (МОТ).

Инспекцията по труда напомня, че работата на официални празници се заплаща с увеличение

По повод серията официални празници – Великден, Деня на труда (01.05.) и Гергьовден, ИА „Главна инспекция по труда” напомня на работниците и работодателите, че трудът, който се полага в празнични дни във всички случаи, се заплаща с увеличение, което е минимум в двоен размер.

Инспекцията по труда се включва в обучения на земеделци за спазване на трудовото законодателство

Онлайн семинар на тема „Спазване на трудовото законодателство, в т.ч. осигуряване на здраве и безопасност при работа за работещите в земеделието“, организират Централното управление на Националната служба за съвети в земеделието и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Обучението ще се проведе на 19.04.2022 г. от 9.30 ч. до 12 ч.

Инспектори по труда и на ИА „Автомобилна администрация“ участваха в съвместни проверки с нидерландски колеги

Съвместни проверки на инспектори по труда и контролните органи в транспорта на България и Нидерландия, в рамките на тяхната компетентност, бяха осъществени в края на март и началото на април 2022 г. с подкрепата и координацията на Европейския орган по труда (ЕОТ).