Пресцентър

Важно за уведомленията по чл. 10 ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Уважаеми потребители,

От месец март 2023 г. уведомленията за действително започване на работа на лица от трета държава (чл. 10, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност) могат да бъдат подавани и през секция „Електронно подаване на информация“ в Е-ПОРТАЛА на Инспекцията (https://public.gli.government.bg/git_public).

Удължава се срокът на временна закрила за украинските граждани

С Решение № 95 от 1 февруари 2023 г. Министерският съвет удължи действието на временната закрила на украинските граждани до 4 март 2024 г. Приетото решение е в съответствие с Решението на Европейската комисия за удължаване действието на Директивата за временна закрила.

Почти половината от всички проверки на Главна инспекция по труда са насочени към недекларирания труд

През 2022 г. инспекторите по труда са извършили 19 390 бр. по специалната мярка в плана на ИА ГИТ за превенция на недекларираната заетост. Това са близо половината от всички 42 396 бр. проверки, показват оперативните данни за контролната дейност. Установените при проверките по мярката нарушения, свързани с трудовите правоотношения, са 49 030 бр.

Инспекторите по труда са установили над 190 000 бр. нарушения през 2022 г.

Сумата на забавените заплати продължава да намалява

 

През 2022 г. контролните органи на Главна инспекция по труда са извършили 42 396 бр. проверки в 34 988 бр. предприятия с над 1.5 млн. заети лица в тях.