Главната инспекция по труда получи благодарствено писмо за участието ѝ във форум за регулиране на международното набиране на персонал

ИА „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) получи благодарствено писмо за участието на неин представител във Втората глобална конференция за регулиране на международното набиране на персонал, която се проведе в град Женева, Швейцария.

Писмото е от Секретариата на Глобалната мрежа за политики към Международната организация по миграция (МОМ). В него е изказана благодарност за активното и конструктивно участие в конференцията.

Във форума се включиха над 120 регулатори и политици, представляващи повече от 65 държави в световен мащаб. Сериозният интерес подчертава значението на проблема и поетия, в международен план, колективен ангажимент за спазване на етични норми не само при набиране, но и при регулиране на процесите, свързани с набиране на персонал.