Съобщение №ДОК22008002/23.06.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-жа Гергана Кочалиева

Съобщение №ДОК22008002/23.06.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-жа Гергана Кочалиева относно издадено постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение.

Съобщение №ДОК22006765/25.05.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-жа Семаа Сабриева

Съобщение №ДОК22006765/25.05.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-жа Семаа Сабриева относно издадено постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение.

Съобщение №ДОК22005433/21.04.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-жа Нанка Илиева

Съобщение №ДОК22005433/21.04.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-жа Нанка Илиева относно издадено постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение.

Съобщение №ДОК22004002/23.03.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-жа Ангелина Цекова

Съобщение №ДОК22004002/23.03.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-жа Ангелина Цекова относно издадено постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение.