Съобщения по АПК

Съобщение изх. №24011085/20.02.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Плевен до "БЕГЛЕЖ 2003 – ГЕОРГИ ЛАЛОВ" ЕООД

Съобщение изх. №24011085/20.02.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Плевен до "БЕГЛЕЖ 2003 – ГЕОРГИ ЛАЛОВ" ЕООД относно издаден Протокол №ПР2400380/12.02.2024 г.