Съобщения по АПК

Съобщение изх. №23074597/11.08.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Велико Търново до "ЕВРО ВИП ТАКСИ - 3" ЕООД

Съобщение изх. №23074597/11.08.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Велико Търново до "ЕВРО ВИП ТАКСИ - 3" ЕООД относно издаден Протокол №ПР2323119/17.07.2023 г.