Съобщение изх. №22059304/01.07.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Видин до "3 СТАР БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Съобщение изх. №22059304/01.07.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Видин до "3 СТАР БЪЛГАРИЯ" ЕООД относно съставени АУАН №05-2200077 И №05-2200078 – и двата от дата 14.06.2022 г.

Съобщение изх. №22055999/23.06.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Стара Загора до "КМК КЕТЪРИНГ 2016" ЕООД

Съобщение изх. №22055999/23.06.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Стара Загора до "КМК КЕТЪРИНГ 2016" ЕООД относно съставени АУАН №№ 24-003041, 24-003042 и 24-003043 – всичките от дата 26.05.2022 г.

Съобщение изх. №22055201/21.06.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Монтана до "ТИ ДИ КОМФОРТ" ЕООД

Съобщение изх. №22055201/21.06.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Монтана до "ТИ ДИ КОМФОРТ" ЕООД относно издадени АУЛАН №12-2200099/20.04.2022 г. и АУЛАН №12-2200100/20.04.2022 г.

Съобщение изх. №22055079/21.06.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Стара Загора до "Индустриал коноп корпорейшън" ООД

Съобщение изх. №22055079/21.06.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Стара Загора до "Индустриал коноп корпорейшън" ООД относно издаден АУАН №24-003018/12.04.2022 г.