Съобщение изх. №22094145/01.12.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Бургас до "АЛАТИР СИЛВЪР" ЕООД

Съобщение изх. №22094145/01.12.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Бургас до "АЛАТИР СИЛВЪР" ЕООД относно съставени АУАН № 02-2200464, № 02-2200465 И № 02-2200466 – всичките от дата 22.11.2022 г.

Съобщение изх. №22093844/30.11.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Добрич до "ДИЯС" ЕООД

Съобщение изх. №22093844/30.11.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Добрич до "ДИЯС" ЕООД относно съставени АУАН № 08-2200258, № 08-2200259 и № 08-2200260 всичките от дата 01.11.2022 г.

Съобщение изх. №22092900/24.11.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Шумен до "СТРОЙ ФАЙНЕНС 22" ЕООД

Съобщение изх. №22092900/24.11.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Шумен до "СТРОЙ ФАЙНЕНС 22" ЕООД относно съставени АУАН №27-2200150 и АУАН №27-2200151 – всичките от дата 13.09.2022 г.

Съобщение изх. №22092603/23.11.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Стара Загора до "МАКСО 2022" ЕООД

Съобщение изх. №22092603/23.11.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Стара Загора до "МАКСО 2022" ЕООД относно съставени АУАН №24-2200074 и АУАН № 24-2200075 – всичките от дата 17.10.2022 г.

Съобщение изх. №22092458/23.11.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Смолян до "АНАСТАСИЯ БИ ЕНД ДИ" ЕООД

Съобщение изх. №22092458/23.11.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Смолян до "АНАСТАСИЯ БИ ЕНД ДИ" ЕООД относно съставени АУАН №№ 21-2200141, 21-2200142 и 21-2200143 – всичките от дата 27.10.2022 г.