Обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС 2020-S 232-570758 от 27.11.2020