Инспектор в Дирекция “Инспекция по труда” със седалище Велико Търново към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ