2021 - Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ т.1

Рег.№ Име, презиме, фамилия Длъжност
1/18.01.2021г.    
2/18.01.2021г.    
3/20.01.2021г. Николай Карагеоргиев старши юрисконсулт
4/20.01.2021г. Тони Веселинов главен експерт
5/01.02.2021г.    
6/03.02.2021г. Мерджан Мехмед юрисконсулт
7/03.02.2021г..    
8/03.02.2021г. Хасан Хасанов инспектор
9/15.02.2021г. Полина Тодорова инспектор
10/17.02.2021г. Светла Великова старши инспектор
11/17.02.2021г.    
12/22.02.2021г. Васил Пакулев старши юрисконсулт
13/01.03.2021г.   младши експерт
14/01.03.2021г.   младши експерт
15/01.03.2021г.   младши експерт
16/01.03.2021г.   младши експерт
17/01.03.2021г.    младши експерт
18/01.03.2021г.   младши експерт
19/01.03.2021г.    
20/01.03.2021г.    
21/01.03.2021г.   младши експерт
22/01.03.2021г.   младши експерт
23/01.03.2021г.   младши експерт
24/01.03.2021г.   младши експерт
25/01.03.2021г.   младши експерт
26/01.03.2021г.   младши експерт
27/01.03.2021г.   младши експерт
28/01.03.2021г.    
29/01.03.2021г.   младши експерт
30/01.03.2021г.   младши експерт
31/01.03.2021г.   младши експерт
32/01.03.2021г. Божидар Даскалов инспектор
33/01.03.2021г.  Даниел Цаков инспектор
34/01.03.2021г.    
35/01.03.2021г. Ренета  Петрова инспектор
36/08.03.2021г.    
37/08.03.2021г.   младши експерт
38/08.03.2021г.   младши експерт
39/10.03.2021г. Елина Гогова инспектор
40/12.03.2021г. Мая Спасова директор
41/15.03.2021г.    
42/22.03.2021г. Юлия Дардова старши инспектор
43/05.04.2021г. Спасимир Лобутов инспектор
44/13.05.2021г. Мариана Димитрова главен експерт
45/17.05.2021г. Станислав Добрев инспектор
46/01.06.2021г. Александрина Атанасова юрисконсулт
47/01.06.2021г.    
48/01.06.2021г. Силвена Сиромахова инспектор
49/14.06.2021г.    
50/28.06.2021г.    
51/30.06.2021г.    
52/01.07.2021г. Елеонора Станчева младши експерт
53/05.07.2021г. Анастасия Кирякова инспектор
54/12.07.2021г.    
55/26.07.2021г. Цветомира Борисова инспектор
56/02.08.2021г.    
57/02.08.2021г.    
58/02.08.2021г. Катлина Дралчева инспектор
59/02.08.2021г.    
60/02.08.2021г.    
61/02.08.2021г. Владимира Николова инспектор
62/24.08.2021г.    
63/25.08.2021г.    
64/01.09.2021г. Руслан Влаев инспектор
65/13.09.2021г. Татяна Георгиева инспектор
66/13.09.2021г. Васил Милев главен експерт
67/16.09.2021г. Мария Тодорова инспектор
68/01.10.2021г.    
69/26.10.2021г. Борислава Тодорова главен инспектор
70/15.11.2021г. Александра Панайотова инспектор
71/15.11.2021г. Ана Митова инспектор
72/17.11.2021г.    
73/13.12.2021г.    
74/13.12.2021г.    
75/15.12.2021г. Катя Филипова директор
76/29.12.2021г. Теодора Божичкова инспектор