Образец на декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП