Съобщение по реда на чл. 43, ал. 4 от ЗОП - Кю Електроник ЕООД