Списък на одобрените кандидати за длъжността "помощник инспектор" в Главна дирекция "Инспектиране на труда"