Десетки в Монтана и Враца получиха информация за правата си като мобилни работници

За по-ниско заплащане от минималното при работа в чужбина споделиха част от посетителите на информационните дни, организирани от Инспекцията по труда във Враца и Монтана. Често задавани въпроси от тях бяха свързани и с преноса на осигурителни права. Освен от инспектори по труда, желаещите да повишат информираността си за своите трудови и осигурителни права, както и за начините за намиране на работа зад граница, получиха консултации и от служители на Националния осигурителен институт и Агенцията по заетостта.

На двата информационни дни бяха консултирани около 40 души за какво да внимават при търсенето на работа в страните - членки на Европейския съюз, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария и в частност при командироването им. Инспекторите по труда увериха посетителите, че при работа в тези страни законът им гарантира поне минималното заплащане в приемащата държава. Ако считат, че получават по-малко, могат да потърсят правата си, като подадат сигнал към компетентните органи. Важно е в сигнала да има достатъчно данни за идентифициране на работодателя, за когото е полаган трудът в приемащата държава, мястото на работа там, както и за това кой ги е изпратил или командировал от България. Експертите от Националния осигурителен институт информираха посетителите, че вече има единна система на Европейския съюз, от която те получават необходимата информация за отпускане на различни видове обезщетения по служебен път.

Информационните дни бяха организирани по проект DFPO-1.002-0002-C01 „СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ДОСТОЙНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“, по който ИА ГИТ си партнира с Инспекцията по труда на Кралство Норвегия. Той  се финансира от Фонда за двустранни отношения на национално ниво по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021.