Белгия: Сезонните работници могат да работят с карта за случайна работа

Европейска кампания „Права през всички сезони“
#Rights4AllSeasons
За справедливата работа няма сезони

 

Сезонният работник в Белгия не сключва класически трудов договор. Той работи с устни ежедневни договори и получава специална карта за случайна работа, която се нарича още карта за бране. Работодателят е този, който решава всеки ден кого ще наеме. Възможно е сезонните работници да бъдат и наети лица по временна заетост или да работят като самостоятелно заети лица.

 В една календарна година максимумът дни за работа в градинарството е 100 дни, а в селското стопанство 60. Максималната продължителност на работното време е ограничена, тя не може да надхвърля 11 часа на ден или повече от 50 часа в седмицата. Минималното възнаграждение на час е 9.35 евро.

Във фиша за заплата, който трябва да се получи в края на месеца, се посочва заплатата. Работодателят е длъжен да предостави безплатно всички необходими предпазни средства – ръкавици, маски за устата и др., като отговаря за тяхната поддръжката и почистване. В случай на болест сезонният работник има право на здравни грижи, ако е регистриран в здравноосигурителен фонд. Ако е работил 800 часа през последните 12 месеца, има право и на обезщетение при заболяване.

Повече информация на български език е публикувана в сайта на белгийската Служба за социална информация и изследвания. https://www.sirs.belgique.be/fr/publications/rights4allseasons-fair-work-not-seasonal Информацията съдържа и контакти към институции, които могат да помогнат за решаване на възникнали проблеми.

В Белгия правомощия да защитават правата на сезонните работници имат редица институции, вкл. Инспекцията по труда, синдикати и други организации. Полезна информация, която е налична на английски език, е публикувана в сайта с информация за условията на живот, работа и бизнес в Белгия: https://settlinginbelgium.be/en

ИА „Главна инспекция по труда“ е партньор на Агенцията по заетостта в провеждането за България на общоевропейската кампания на Европейския орган по труда, насочена към повишаване осведомеността сред трансграничните сезонни работници с акцент върху наетите в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. Слоган на кампанията е Права през всички сезони, а публикациите в социалните мрежи могат да бъдат открити чрез хаштаг #Rightsforseasons.

Информация за условията на труд в държавите членки е публикувана и на сайта на Мрежата за сътрудничество между европейските служби за заетост, в рубриката „Условия на живот и труд“ (EURES)

https://eures.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=757&lang=bg

Информация за кампанията се публикува и в специално създадена секция на Европейския орган по труда https://www.ela.europa.eu/campaigns/rights-for-all-seasons