Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността "помощник инспектор" в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Пловдив(Д10)