Списък на одобрените кандидати за длъжността "помощник инспектор" в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Пловдив