Списък на одобрените кандидати за помощник - инспектор в Д ИТ Бургас по Дейност(10)