България е една от най-активните страни в съвместните инициативи между държавите членки, отбеляза Козмин Боянджиу

Изпълнителният директор на Европейския орган по труда (ЕОТ) Козмин Боянджиу е на посещение в България по покана на ръководството на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ). Днес, 20.06.2022 г., той проведе работна срещна с Елена Аврамова – изпълнителен директор на Агенцията. На нея бяха обсъдени резултатите от досегашните съвместни действия с участието на ИА ГИТ и възможностите за задълбочаване на бъдещото сътрудничество. В срещата се включи и заместник изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Милена Георгиева, която е член на УС на ЕОТ. На нея г-н Боянджиу се запозна и с българския екип, ангажиран в дейността на ЕОТ. Експерти на Инспекцията по труда и Агенцията по заетостта участват във всички работни групи на Европейския орган по труда – за информация, за инспектиране, за медиация между държавите членки и за справяне с недекларирания труд.

Г-жа Аврамова запозна госта с дейността и правомощията на Инспекцията по труда. Тя благодари на ЕОТ за подкрепата, която оказва за засилването на обмена на информация и за провеждането на съвместни проверки и други общи действия между институциите в държавите членки, отговорни за защита на трудовите права и социалната сигурност при мобилността на работната сила. „Създадените в резултат на съвместните ни действия и проверки контакти, възможността за по-бърз обмен на информация между държавите членки със съдействието на Европейския орган по труда, неминуемо водят до много по-бързи реакции в случаи, при които се налага намесата на контролните органи в различни държави, за да бъдат защитени правата на трансграничните работници“, отбеляза Елена Аврамова.

Козмин Боянджиу благодари за участие на българските институции в съвместните инициативи между държавите членки, координирани от ЕОТ. „Вие сте една от най-активните страни“, отбеляза изпълнителният директор на европейската институция.

През 2021 г. Инспекцията по труда участва в първата съвместна проверка, координирана от Европейския орган по труда, която беше извършена на територията на Франция. Оттогава до момента служители на Инспекцията са участвали в серия съвместни проверки и кампании, подкрепени от ЕОТ. Информация за тях се публикува на сайта на европейската институция в секцията „Новини“.

https://www.ela.europa.eu/en/news/18-eu-member-states-participated-road-transport-inspections-8-countries-organised-ela-week

 

https://www.ela.europa.eu/en/news/ela-supported-large-scale-inspection-port-zeebrugge-belgium