Инспекциите по труда на България и Белгия с общи действия в борбата със социалния дъмпинг в транспорта

По искане на белгийските разследващи власти екипи на инспекциите по труда на двете държави, подпомогнати от други институции, извършиха проверки у нас на фирмите, изпратили в Белгия 35-те български шофьори, които по Великден бяха свалени от камионите си. Проверките бяха координирани от Европейския орган по труда (ЕОТ). Случаят е обект на разследване поради съмнения за използване на схема за социален дъмпинг. Българските контролни институции имаха ангажимент да съдействат на белгийските си колеги за събиране на необходимите данни от проверяваните фирми.

В началото на юни представители на български контролни органи от различни администрации, включително и от Инспекцията по труда, участваха и в съвместни проверки в Зебрюге,  Белгия, организирани от  белгийските власти отново със съдействието на ЕОТ. Акцентът при тях беше контрол по прилагането на пакета „Мобилност“ съгласно компетентността на всяка администрация, включително и законосъобразното командироване, защитата на трудовите и социалноосигурителните права на транспортните работници.  По време на проверките бе oбърнато внимание на спазването на общите правила за времето за управление и периодите на почивка, използването на тахографските шайби и дигиталните карти, максималното натоварване, изплащането на трудовите възнаграждение и спазването на работното време. От 153 проверени водачи при 101 са открити нередности при спазването на работното време, седмичната почивка, правилата за настаняване и др. Като част от инициативата инспекциите по труда на България и Белгия са изследвали обстоятелства, даващи индикации, че се касае за социален дъмпинг, от който са били засегнати правата на седем шофьори и двама механици.

При проверките е установено и едно лице от трета държава да управлява камион за български превозвач без наличие на трудов договор и с фалшив сертификат за водач. По този повод ще бъде извършена проверка и на работодателя, който е регистриран в България. Случаят е доказателство, че съвместните инициативи на контролни органи от различни държави позволяват в много по-пълна степен да бъдат защитени правата на трансграничните работници, в случая на шофьорите, извършващи международни превози.

Информация за съвместните действия между държавите членки, координирани от Европейския орган по труда, се публикува на сайта на Европейския орган по труда в секцията „Новини“.

https://www.ela.europa.eu/en/news/ela-supported-large-scale-inspection-port-zeebrugge-belgium