Над 70% от работодателите в България оценяват риска от мускулно-скелетните смущения

Положителна тенденция в превенцията на най-честата причина за заболявания в резултат на работата установи Инспекцията по труда

 

По-голямата част от работодателите в България оценяват риска от мускулно-скелетни смущения (МСС). Това показват резултатите от приключилата инспекционна кампания на Инспекцията по труда в секторите „Строителство“ и „Производство на хранителни продукти“. Тя беше част от общоевропейската кампания на Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC) „Здравословните работни места – облекчете натоварването“. За първи път Комитетът и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа обединяват ресурсите си – инспекционни и информационни, като си сътрудничат в кампания на една тема, която се провежда в периода 2020 – 2022 г.

Контролните органи на Инспекцията по труда извършиха 150 бр. проверки на работодатели в цялата страна съгласно указания на SLIC. Инспекторите отразяваха резултатите в специални въпросници, разработени от Комитета, с цел съпоставимостта им с останалите държави – членки на ЕС. Данните от въпросниците показват, че в 73% от случаите работодателите в България са извършили оценка на риска по отношение на мускулно-скелетните смущения. За 13% от тях е отбелязано, че в представената оценка на риска не са оценени рисковете, водещи до възникването им. Предвид високия процент на работодатели, които са изготвили оценка на риска за предотвратяване на МСС, може да бъде направено заключение, че се наблюдава положителна тенденция в усилията им той да бъде минимизиран. Проучвания на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа показват, че мускулно-скелетните смущенията са най-честата причина за здравословни проблеми, свързани с работата. По техни данни около 60% от работниците се оплакват от такива проблеми. Най-често засегнатите части на тялото са: врат, рамене, шия, долна част на гърба, колене, китка и пръсти.

В рамките на инспекционната кампания инспекторите по труда консултираха, информираха и насочваха работодателите към ефективни мерки и добри практики за превенция. В помощ на работодателите и работниците с финансиране от Фонд „Условия на труд“ е създадено и практическо ръководство на тема „Превенция на мускулно-скелетните увреждания при работа. Скрининг за ранно идентифициране“. То разглежда рисковите фактори за възникване на тези смущения и дава практически насоки за самооценка доколко работниците могат да бъдат засегнати от тях.  Профилактиката е изведена на преден план като начин за справяне с проблема. Обърнато е внимание и на добрите практики, чрез които работодателите могат да ограничат разпространението на мускулно-скелетните смущения. Ръководството е публикувано на сайта на Министерството на труда и социалната политика https://www.mlsp.government.bg/uploads/65/fut/za-preventsiya-na-muskulno-skeletni-uvrezhdaniya-2022.pdf

Публикувано е и в сайта на ИА ГИТ, в секцията „Дейност“, рубрика „Информационни кампании“, „Превенция на МСС – 2020 – 2022“ https://gli.government.bg/bg/taxonomy/term/539 Там могат да бъдат открити и още полезни информационни материали, свързани с кампанията. Заради сериозността на проблема Европейската агенция за здраве и безопасност при работа създаде и поредица от клипове с любимия герой Напо, който по атрактивен и разбираем начин представя за какво да се внимава и как да се действа, за да се избегнат рисковете от мускулно-скелетни смущения при монотонни движения, вдигане на тежки товари, работа с компютър и др. Клиповете могат да бъдат проследени на следния линк: https://www.napofilm.net/en/learning-with-napo/napo-in-the-workplace