Българските работници в селското стопанство са най-много на Апенините след румънските

 

Представители на Инспекциите по труда на България и Италия проведоха онлайн среща за разширяване на сътрудничеството и извършване на съгласувани и съвместни проверки. Срещата бе организирана в тясно сътрудничество с Европейския орган по труда (ЕОТ), който има основна цел да развива взаимодействието между националните правоприлагащи органи в областта на законодателството, свързано с трудовата мобилност. При откриването на срещата Мирослава Ангелова -  националният служител на Европейския орган по труда за България, сподели, че разширяването на сътрудничеството с работа по конкретни случаи не само ще облекчи дейността на контролните органи, но и ще я направи по-ефективна.

В събитието се включиха и ръководителите на двете институции Екатерина Асенова и Бруно Джордано. „Светът се променя, а с него и миграционните процеси, които водят със себе си различни предизвикателства пред пазара на труда и контролните органи трябва да бъдат подготвени да отговарят адекватно и ефективно на тях“, отбеляза Асенова. Колегата ѝ Бруно Джордано обърна внимание, че общата цел на институциите е защитата на работниците, полагащи труд в друга държава, и изрази желание да се задълбочи сътрудничеството между България и Италия по тази тема с подкрепата на Европейския орган по труда.

По време на срещата бяха представени презентации, акцентиращи върху структурата, организацията и правомощията на двете контролни институции, от които стана видно, че има немалко сходства. Българската инспекция по труда впечатли италианските инспектори с обхвата на извършваната контролна дейност, както и с обявената телефонна линия за граждани, работещи в чужбина.

От Инспекцията по труда на Италия отбелязаха, че след Румъния, България е втората държава, от която пристигат най-много сезонни работници, полагащи труд в земеделието. Голяма част от тези работници са се установили да живеят в Италия, но не познават езика, което е пречка за гарантирането на техните трудови права. Отбелязаха още, че голяма част от тези работници са се установили да живеят в Италия и непознаването на езика е пречка за гарантирането на техните трудови права. Италианските колеги отбелязват нарастващ брой на българските командировани  работници в сектор земеделие и строителство. Това обуславя необходимостта от съвместни проверки и обмен на информация по отношение на правните рамки в областта на трансграничната трудова заетост в двете страни.