115 години Инспекция по труда - благодарности за партньорството и за подкрепата

За своята годишнина една от най-старите институции в България – Инспекцията по труда, и нейните служители бяха поздравени от изпълнителния директор на Европейския орган по труда Козмин Боянджиу и от работодатели, благодарни за стриктния и същевременно конструктивен контрол. Благодарствените писма на работещи, получили подкрепа, са най-голямото признание за смисъла от работата на инспекторите по труда.

„Използвам възможността да изкажа своята благодарност и признателност към Инспекцията по труда и българските власти за тяхната работа и всеотдайност в насърчаването на правата на мобилните работници и за това, че гарантират, че трудовите и социалноосигурителните правила се прилагат ефективно. България е една от най-ангажираните страни в работата на Европейския орган по труда. Инспекцията по труда е водещата институция в този процес и е много отворена за сътрудничество с други страни членки“, признава в своето приветствие Козмин Боянджиу и пожелава: „Нека пътят към успеха продължи и през следващите години“.

„От името на ръководството на „Аурубис България“ бих искал да благодаря на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за стриктния и същевременно конструктивен контрол, който заедно с компетентните и ефективни съвети на нейните служители помага в това да станем по-добри по отношение на нашите основни приоритети, свързани с безопасност и създаване на по-добри условия на труд“, признава с своето поздравление  Димо Кирилов, директор „Производство“ в компанията.

Благодарности за усилията и ползотворната работа на инспекторите по труда изказва и проф. д-р Илия Гърков, вицепрезидент и изпълнителен директор за България на „Дънди Прешъс Металс.

„Изчерпателните и точни отговори на служителите, екипността, с която се работи, говорят за едно изключително високо ниво на компетентност и професионализъм в институцията. Подобно обслужване от страна на държавна институция е изключителна рядкост в днешно време“; „Не знаех, че институциите ни работят толкова прецизно“; „Добре е, че Ви има като институция, която възвръща вярата на обикновените хора в законите и държавността“, „За първи път мога да кажа, че държавна институция работи. Бързо, адекватно и професионално. Благодаря!“... Това са само част от оценките, които хората дават за работата на инспекторите по труда, за които всеки човек и всеки проблем е важен.

Затова вече 115 години партнираме, подкрепяме, помагаме! Как, можете да разберете от поздравленията във видео клипа, публикуван в YouTube канала на Агенцията  https://youtu.be/skbICadC49I