Резултати от проведени конкурси

Резултат от проведен конкурс за длъжността:

Проведен на:
Конкурс за длъжността "инспектор" - 2 щатни бройки в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Ямбол 10.01.2023г.
Конкурс за длъжността "инспектор" - 2 щатни бройки в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Сливен 12.01.2023г.
Конкурс за длъжността "инспектор" - 2 щатни бройки в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Разград 10.01.2023г.
Конкурс за длъжността "инспектор" - 2 щатни бройки в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Шумен 11.01.2023г.
Конкурс за длъжността "инспектор" - 2 щатни бройки в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Търговище 12.01.2023г.
Конкурс за длъжността "инспектор" - 2 щатни бройки в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Силистра 17.01.2023г.
Конкурс за длъжността "инспектор" - 2 щатни бройки в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Добрич 19.01.2023г.
Конкурс за длъжността "инспектор" - 3 щатни бройки в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Кърджали 17.01.2023г.
Конкурс за длъжността "инспектор" -  2 щатни бройки в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Хасково 19.01.2023г.