„Абонаментна поддръжка на локалната информационна инфраструктура и единната комуникационна инфраструктура на ИА ГИТ и структурните й звена“

Номер в профила на купувача
74
Вид
събиране на оферти с обява
Статус
възложена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите