НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск