Инспекцията по труда информира над 2000 ученици за трудовите и осигурителните им права

Онлайн срещите с бъдещите работещи бяха част от Европейската кампания за деклариран труд

Защо само декларираният труд те защитава? Кой следи за правата на работещите в България? На колко години и как се започва работа у нас и защо непълнолетните работници трябва да получават поне минималната работна заплата, въпреки че работният им ден е 7 часа? На тези и други въпроси получиха отговори над 2000 ученици от втори гимназиален етап от 56 училища в цялата страна по време на онлайн срещи с експерти от Инспекцията по труда, проведени в рамките на Седмицата на действието, с която приключи Европейската кампания за деклариран труд.

Учениците масово предполагаха, че Инспекцията по труда е тази, която защитава правата на работещите у нас и признаваха, че са готови да работят без трудови договори заради по-високото възнаграждение. По време на урока, те разбраха, че със сключване на трудов договор за тях произтичат и осигурителни права, за спазването на които контролът е вменен на Националната агенция за приходите (НАП) и Националния осигурителен институт (НОИ). Експертите от Инспекцията по труда споделиха и опит от контролната дейност, който показва, че когато работниците се съгласят да работят без трудов договор, много често те биват освобождавани от работа без да получат каквото и да е  възнаграждение за отработеното време и не могат да си потърсят правата поради липса на доказателства за съществуване на трудово правоотношение.

Чрез калкулатора на загубите https://www.zaplatavplik.bg/, разработен в рамките на кампанията на Приходната агенция „Заплата в плик“, учениците  изчисляваха колко биха загубили от обезщетения, ако се осигуряват само върху част от възнагражденията си. Беше им обърнато внимание, че макар пенсията да е далечна перспектива за тях, когато коректно плащат данъци и осигуровки, те гарантират изплащането на пенсиите на своите пенсионирани близки.

Бъдещите работещи научиха, че преди започване на работа работодателят е длъжен да им предостави екземпляр от сключения трудов договор, подписан и от двете страни, уведомление за регистрацията му в НАП, както и длъжностна характеристика, за да знаят каква работа се очаква от тях да изпълняват. Разбраха също, че могат сами да следят дали работодателят им изпълнява коректно задълженията си да подава нужните документи, гарантиращи осигурителните им права, чрез персонален идентификационен код. Такъв издават и НАП, и НОИ.

Презентацията https://www.gli.government.bg/sites/default/files/upload/documents/2021…, беше предоставена на училищата, за да бъде използвана при желание от учителите. Инспекцията по труда планира инициативата да продължи и през следващата година.

 #EU4FairWork

 Информация за Европейската кампания за деклариран труд, както и за правата на работещи и работодатели, се публикува в специално създадената Фейсбук страница „Всички права запазени“ https://www.facebook.com/BG4FairWork . В YouTube канала https://www.youtube.com/channel/UCkf_wf_5aQPuZgJBGJVBJFQса качени видеа, с информация за ползите от декларирания труд.

Файлови документи
Прикачен файл Размер
Презентация, деца 6.4 MB