Съобщение изх. №23078166/28.08.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Видин до "АГРОЗЪРНО СТИЛ-1" ЕООД

Съобщение изх. №23078166/28.08.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Видин до "АГРОЗЪРНО СТИЛ-1" ЕООД относно издаден Протокол №ПР2326446/19.07.2023 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ДИТВидин-23078166.pdf 65.88 KB